پایگاه اعلمی هرندی

نجف آباد ، خیابان ۱۵ خرداد جنوبی

۴۲۶۲۲۰۶۱

پایگاه امام جعفر صادق ( ع )

نجف آباد ، خیابان شریعتی غربی

۴۲۶۲۷۵۰۰

پایگاه امام حسن عسگری (ع)

نجف آباد ، خیابان امام ، کوی بهداشت

۴۲۷۴۴۲۴۶

پایگاه امام حسن مجتبی ( ع )

نجف آباد ، خیابان قدس غربی ، بن بست نوید

۴۲۶۴۳۴۶۳

پایگاه امام حسین ( ع )

نجف آباد ، خیابان منتظری شمالی

۴۲۵۱۵۰۶۸

پایگاه امام محمد باقر ( ع )

نجف آباد ، خیابان امام ، جنب پمپ بنزین

۴۲۶۴۹۰۲۰

پایگاه امیرآباد

امیرآباد

۴۲۴۳۶۶۷۶

پایگاه آزادگان

شهرک آزادگان

۴۲۴۹۲۴۸۴

پایگاه آیت ا… ایزدی

نجف آباد ، بلوار آیت ا… ایزدی

۴۲۷۴۸۳۱۳

پایگاه شهید موسوی

امیرآباد ، خیابان طالقانی

۴۲۴۴۹۹۹۰

پایگاه صالح آباد

صالح آباد

۴۲۴۴۲۳۲۳

پایگاه فیروزآباد

فیروزآباد

۴۲۴۵۶۲۳۲

پایگاه گلشهر

گلشهر

۴۲۲۳۵۱۸۱

پایگاه معینی

نجف آباد ، خیابان نظام الملک

۴۲۶۲۲۰۶۲

پایگاه منتظریه

ویلاشهر ، خیابان اصلی ، پشت پارک کبیرزاده ، کوی عرشی ، پلاک دوم

۴۲۲۵۲۲۸۵

پایگاه ولی عصر

ویلاشهر ، شهرک ولی عصر ( چهارصد دستگاه )

۴۲۲۵۲۱۹۰

پایگاه یزدانشهر ( ۱ )

یزدانشهر ، بلوار امام

۴۲۴۵۳۷۲۷

پایگاه یزدانشهر ( ۲ )

یزدانشهر ، خیابان ۲۲ غربی

۴۲۴۴۴۴۳۹

پایگاه یزدانشهر ( ۳ )

یزدانشهر ، خیابان دوم غربی

۴۲۴۵۶۵۵۵

مرکز امام سجاد ( ع )

نجف آباد ، خیابان دکتر شریعتی

۴۲۷۴۳۳۲۴

مرکز امام موسی کاظم ( ع )

نجف آباد ، خیابان ۱۵ خرداد جنوبی

۴۲۶۵۴۵۷۴

مرکز امیرالمؤمنین ( ع )

نجف آباد ، خیابان گلبهار شرقی

۴۲۶۴۳۵۷۸

مرکز امیرآباد

نجف آباد ، امیرآباد ، فلکه اصلی

۴۲۴۳۱۰۲۴

مرکز دهق

شهر دهق

۴۲۲۷۵۸۸۲ –۴۲۲۷۵۴۸۸

مرکز علویجه

شهر علویجه

۴۲۴۱۲۱۱۶

مرکز قائم ( عج )

نجف آباد ، خیابان شریعتی ، چهار راه بازار

۴۲۶۳۶۲۲۱

۴۲۶۴۴۰۴۸

۴۲۶۲۲۱۲۰

مرکز ملک

نجف آباد ، خیابان رضایی شمالی ، خیابان محمد رسول ا… ( ص )

۴۲۶۶۵۱۲۵

مرکز قلعه سفید

قلعه سفید

۴۲۲۴۰۵۰۳

مرکز کهریزسنگ

کهریزسنگ ، بلوار اصفهان

۴۲۳۲۳۳۳۲

مرکز گلدشت

گلدشت ، قبل از فلکه اصلی ، کوی شهید رضایی ، جنب مدرسه گلهای انقلاب

۴۲۲۳۸۰۶۶

مرکز ویلاشهر

نجف آباد ، ویلاشهر ، خیابان معلم

۴۲۲۵۷۶۶۰ – ۴۲۲۵۲۸۸۲

مرکز یزدانشهر

نجف آباد ، یزدانشهر ، فلکه دوم

۴۲۴۴۰۹۲۵

مرکزجوزدان

جوزدان ، خیابان اصلی

۴۲۲۸۲۳۰۰

مرکز حاجی آباد

روستای حاجی آباد

۴۲۵۵۲۶۶۲

مرکز اشن

روستای اشن

۴۲۳۳۴۱۲۵

مرکز حسین آباد

روستای حسین آباد

۴۲۲۶۰۷۰۰

خانه بهداشت اشن

روستای اشن

۴۲۳۳۳۶۵۵

خانه بهداشت جلال آباد

روستای جلال آباد

۴۲۴۹۱۰۵۰

خانه بهداشت حسین آباد

روستای حسین اباد

۴۲۲۶۱۰۳۵

خانه بهداشت خونداب

روستای خونداب

۴۲۲۰۲۲۹۸

خانه بهداشت خیرآباد

روستای خیرآباد

۴۲۲۰۱۰۰۷

خانه بهداشت دماب

روستای دماب

۴۲۳۳۲۱۹۹

خانه بهداشت رحمت آباد

روستای رحمت آباد

۴۲۲۸۶۹۸۹

خانه بهداشت علی آباد

روستای علی آباد

۴۲۲۰۳۰۱۵

خانه بهداشت فیلور

روستای فیلور

۴۲۲۸۶۷۷۰

خانه بهداشت گلدره

روستای گلدره

۴۲۳۳۰۲۹۹

خانه بهداشت نهضت آباد

روستای نهضت آباد

۴۲۵۵۵۱۲۲

خانه بهداشت هسنیجه

روستای هسنیجه

۴۲۲۶۸۰۰۳

مرکز مشاوره قبل از ازدواج

نجف آباد  بلوار بهارستان – جنب حسینیه کربلائیها

۴۲۶۱۲۵۴۹

مرکز ترک اعتیاد

نجف آباد ، خیابان ۱۵ خرداد جنوبی

۴۲۶۲۳۰۰۰

مرکز طب کار

نجف آباد  بلوار بهارستان – جنب حسینیه کربلائیها

۴۲۶۲۴۴۲۰

آزمایشگاه سل

نجف آباد ، خیابان قدس غربی ، بن بست نوید

۴۲۶۴۹۳۳۸