اتمام ۵۵میلیون تومان پروژه آبرسانی در نجف آباد
اتمام ۵۵میلیون تومان پروژه آبرسانی در نجف آباد

ایمنا: مجیدی مدیر  آب و فاضلاب نجف آباد گفت: طی روزهای اخیر عملیات تکمیل دو پروژه اجرای شبکه آبرسانی با مجموع هزینه پنجاه و پنج میلیون تومان و طول بیش از ششصد متر در مرکز و شمال شهر به پایان رسیده که با بهره برداری از آن ها ضمن تسریع در روند تعریض یکی از معابر […]

ایمنا: مجیدی مدیر  آب و فاضلاب نجف آباد گفت: طی روزهای اخیر عملیات تکمیل دو پروژه اجرای شبکه آبرسانی با مجموع هزینه پنجاه و پنج میلیون تومان و طول بیش از ششصد متر در مرکز و شمال شهر به پایان رسیده که با بهره برداری از آن ها ضمن تسریع در روند تعریض یکی از معابر اصلی، شاهد کاهش هزینه های جاری شبکه آبرسانی نیز خواهیم بود.

حسین مجیدی افزود: «با توجه به فرسودگی و حادثه‌ساز بودن شبکه آبرسانی پارک کوهستان، اصلاح و نوسازی این بخش به طول چهارصد متر و با بهره گیری از لوله های پلی اتیلن ۹۰ میلی متری با صرف اعتباری بالغ بر ۳۶میلیون تومان طی روزهای اخیر به پایان رسیده است.»

مجیدی با اشاره به ادامه عملیات تعریض خیابان شریعتی حدفاصل رضایی تا سعدی بیان داشت: «با توجه به الزام موجود جهت اصلاح و انتقال شبکه این مسیر، امور فنی و بهره برداری منطقه این کار را همزمان با اصلاح انشعابات موجود به طول ۲۲۰متر و هزینه نوزده میلیون تومانی با استفاده از لوله هایی به قطر ۶۳میلی‌متر به پایان رسانده است.»

اعلام ادامه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در نقاط مختلف شهر دیگر مطلبی بود که مدیر  آب و فاضلاب نجف آباد با تشریح آن خاطر نشان ساخت: «در قسمتی از پروژه یک میلیاردی شبکه اصلی محدوده خیابان منتظری شمالی تا ۱۵خرداد که از تقاطع نوبهار و نمازی تا شمال شهر پوشش خواهد داد، اخیراً اجرای ۱۵۰۰متر از خط اصلی خیابان محمد رسول الله به پایان رسیده است.»

وی اضافه کرد: «در محدوده خیابان شیخ بهایی نیز که اجرای بیش از ۱۹هزار متر شبکه با هزینه ۱میلیارد و هشتصد میلیون تومان هدف گذاری شده، اخیرا کار شبکه گذاری در سه کوچه از خیابان آزادگان به طول نزدیک به پانصد متر پایان یافته و کار آماده برقراری انشعاب های فرعی خواهد بود.»

در محدوده خیابان های شریعتی، فردوسی و منتظری شمالی نیز که اجرای بیش از ۸۸۰۰ متر شبکه با هزینه یک میلیارد و دویست میلیون تومان در نظر گرفته شده، طی روزهای اخیر کار اجرای  تعدادی از فرعی های خیابان نوبهار با طول مجموعاً ۱۸۰متر و قطر دویست میلی متر لوله پلی اتیلن پایان یافته است.