اجرای گروه سرود پس از سخنرانی محسن رضایی در سال۶۹+فیلم
اجرای گروه سرود پس از سخنرانی محسن رضایی در سال۶۹+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که تابستان سال ۶۹ در پادگان انبیاء شوشتر و پس از محسن رضایی فرمانده وقت سپاه در جمع نیروها و اعضای کادر فرماندهی لشکر۸نجف اشرف و تیپ۴۴ قمر‌بنی‌هاشم ضبط شده، در ابتدا مجری برنامه چند شعار داده و پس از نمایش تصاویری از نیروهای حاضر در میدان، جمعی از نیروهای وظیفه و رزمندگان، به اجرای سرودی با موضوع بسیج و دفاع‌مقدس می‌پردازند.

اجرای گروه سرود پس از سخنرانی محسن رضایی در سال۶۹+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که تابستان سال ۶۹ در پادگان انبیاء شوشتر و پس از محسن رضایی فرمانده وقت سپاه در جمع نیروها و اعضای کادر فرماندهی لشکر۸نجف اشرف و تیپ۴۴ قمر‌بنی‌هاشم ضبط شده، در ابتدا مجری برنامه چند شعار داده و پس از نمایش تصاویری از نیروهای حاضر در میدان، جمعی از نیروهای وظیفه و رزمندگان، به اجرای سرودی با موضوع بسیج و دفاع‌مقدس می‌پردازند.

در آن مقطع که هم زمان با حمله آمریکا به عراق بعد از حمله صدام به کویت بود، این دو یگان در قالب عنوان «سپاه ۸نجف‌اشرف» مشغول برگزاری رزمایشی در دشت جفیر خوزستان بودند.

تصاویر، تزیینی هستند.

پوستر 22 بهمن و پوستر انقلاب و پوستر دفاع مقدس

پوستر ۲۲ بهمن و پوستر انقلاب و پوستر دفاع مقدس

 

اجرای گروه سرود پس از سخنرانی محسن رضایی در سال۶۹+فیلم