بدتر از آن اعلام می‌کنند که ما کرونا را مهار کردیم و درنتیجه عادی‌انگاری در میان مردم به وجود آمد که قصه بورس را هم برایمان تداعی کرد؛ با وجود این مسائل به نظر عمدی در قضایای رخ داده وجود دارد.

احتمال عمدی بودن بی تدبیری های کرونایی

فارس: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: بدتر از آن اعلام می‌کنند که ما کرونا را مهار کردیم و درنتیجه عادی‌انگاری در میان مردم به وجود آمد که قصه بورس را هم برایمان تداعی کرد؛ با وجود این مسائل به نظر عمدی در قضایای رخ داده وجود دارد.

ابوالفضل ابوترابی بیان داشت: شک دیگر هم در عمدی بودن این قضایا جایی به وجود می‌آید که می‌بینیم مسافرت‌ها به عراق که درصد شیوع کرونا کمتری هم داشت، البته به درستی لغو شد اما پروازها به ترکیه با آن آمار وحشتناک ادامه داشت و ۴۰ پرواز ترکیه داشتیم.

ابوترابی اظهار کرد: مقام معظم رهبری مانند سال گذشته امسال هم اعلام کردند که به مسافرت نمی‌روند و خطر کرونا را جدی می‌دانند، این سخنان بار سنگینی بود که دیگر مسؤولان هم باید از آن تبعیت می‌کردند.

این نماینده مجلس ادامه داد: اما می‌بینیم که رئیس ستاد کرونا کشور یعنی رئیس جمهور خودش از محل کارش بیرون نمی‌آید و حتی در جلسه مجلس هم به بهانه احتمال وجود کرونا حاضر نمی‌شود اما نوبت به مردم که می‌رسد مسافرت را برایشان آزاد اعلام می‌کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: ایام عید نوروز فرصت طلایی برای کنترل وضعیت کرونا بود به این دلیل که مشاغل به طور عادی به دلیل مسائل فرهنگی حدود ۱۶ روز تعطیل هستند، می‌شد از همین فرصت طلایی ایام نوروز برای قرنطینه استفاده کرد که دولت آن را سوزاند.

ابوالفضل ابوترابی احتمال عمدی بودن بی تدبیری های کرونایی احتمال عمدی بودن بی تدبیری های کرونایی                  300x225

ابوالفضل ابوترابی

احتمال عمدی بودن بی تدبیری های کرونایی