اختصاص بیمارستان شهید منتظری نجف آباد به کرونایی ها

اختصاص بیمارستان شهید منتظری نجف آباد به کرونایی ها برنا: مدیر درمان تامین اجتماعی اصفهان گفت: با توجه به مرجع (ریفرال) شدن بیمارستان شهید منتظری در پذیرش بیماران کرونایی، بیمارستان تامین اجتماعی فاطمه الزهرا(س) نجف آباد از حالت پذیرش بیماران کرونایی خارج شده است.  اعتصام پور گفت: پس از ضدعفونی کامل، خدمات بیمارستان به حالت قبلی … ادامه خواندن اختصاص بیمارستان شهید منتظری نجف آباد به کرونایی ها