ادارات نجف آباد، ۵شنبه ها تعطیل شدند
ادارات نجف آباد، ۵شنبه ها تعطیل شدند
به گزارش روابط عمومی استانداری اصفهان، بر اساس مصوبه هیات وزیران و به منظور کاهش مصرف برق، تمامی ادارات دولتی استان اصفهان تا پایان مرداد ماه 1400، در روزهای پنج شنبه تعطیل خواهند بود.

ادارات نجف آباد، ۵شنبه ها تعطیل شدند

به گزارش روابط عمومی استانداری اصفهان، بر اساس مصوبه هیات وزیران و به منظور کاهش مصرف برق، تمامی ادارات دولتی استان اصفهان تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰، در روزهای پنج شنبه تعطیل خواهند بود.

عباس رضایی استاندار اصفهان در این خصوص گفته: با توجه به گرمای هوا و لزوم رعایت و کاهش انرژی در خصوص تغییر ساعت کاری ادارات و دستگاه های اجرایی دولتی طی روزهای آینده بر اساس نقطه نظرات و پیشنهادات مدیران دستگاه های اجرایی استان تصمیم گیری و اطلاع رسانی خواهد شد.

عباس رضایی استاندار اصفهان

عباس رضایی استاندار اصفهان

ادارات نجف آباد، ۵شنبه ها تعطیل شدند