طی هفته های اخیر، بسیجیان نجف آباد طی اردوهای جهادی، راهی روستای گلدره در بخش مهردشت شهرستان شده اند تا در ساخت یا مرمت خانه نیازمندان مشارکت کنند.

اردوی جهادی بسیجیان نجف آباد در روستای گلدره+فیلم

طی هفته های اخیر، بسیجیان نجف آباد طی اردوهای جهادی، راهی روستای گلدره در بخش مهردشت شهرستان شده اند تا در ساخت یا مرمت خانه نیازمندان مشارکت کنند.

تاکنون عملیات بهسازی در بیش از ۲۵ منزل مسکونی انجام شده و این روند با حضور نیروهای داوطلب بسیجی در بازه های زمانی ۴ تا ۷ روزه، ادامه خواهد داشت.

شناسایی منازل افراد نیازمند در این روستا، با همکاری بهزیستی و کمیته امداد شهرستان انجام شده. شهرستان نجف آباد، دارای دو بخش مرکزی و مهردشت است.

اردوی جهادی اردوی جهادی بسیجیان نجف آباد در روستای گلدره+فیلم اردوی جهادی بسیجیان نجف آباد در روستای گلدره+فیلم 13980519000340 Test PhotoN 300x151

اردوی جهادی

اردوی جهادی بسیجیان نجف آباد در روستای گلدره+فیلم