اسامی کاندیداهای انتخابات شورای ششم کهریزسنگ
اسامی کاندیداهای انتخابات شورای ششم کهریزسنگ
شهر کهریزسنگ؛ ۸ نفر برای ۵ کرسی شورا  تایید صلاحیت شده اند.

اسامی کاندیداهای انتخابات شورای ششم کهریزسنگ

پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان نجف آباد، با انتشار اطلاعیه های جداگانه ای، اسامی نهایی افراد تایید صلاحیت شده برای شرکت در ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستای شهرستان نجف آباد در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ را به تفکیک شهرهای مختلف منتشر کرد.

شهر کهریزسنگ؛ ۸ نفر برای ۵ کرسی شورا  تایید صلاحیت شده اند.

اسامی به ترتیب حروف الفبا (در نام خانوادگی) تنظیم شده اند.

تایپ و بازنویسی اسامی از فایل پی دی اف، توسط پایگاه اطلاع رسانی «نجف آباد نگار» انجام شده است.

۱ – آقای اسماعیل امینی کهریزسنگی فرزند رضا کد نامزد ۱۵
۲ – خانم الهه امینی کهریزسنگی فرزند اسداله کد نامزد ۱۶
۳ – آقای محمد براتی کهریزسنگی فرزند رمضان کد نامزد ۱۸
۴ – آقای مصطفی شمسی کهریزسنگی فرزند علی کد نامزد ۱۹
۵ – آقای حجت قاسمی کهریزسنگی مشهور به مهندس قاسمى فرزند مهدی کد نامزد ۲۴
۶ – خانم فاطمه قاسمی کهریزسنگی فرزند علی کد نامزد ۲۵
۷ – آقای محمد قاسمی کهریزسنگی مشهور به آقاجون فرزند رجبعلی کد نامزد ۲۶
۸ – آقای حسین موسوی فرزند احمد کد نامزد ۲۸

پوستر انتخابات

پوستر انتخابات

اسامی کاندیداهای انتخابات شورای ششم کهریزسنگ