معاون منابع انسانی و پژوهش آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد: هم اکنون به صورت پایلوت در این شهر ستان حدود 20مدرسه از آب های خاکستری (آب پساب تصفیه شده)استفاده می کنند.

استفاده از آب خاکستری در مدارس نجف آباد+فیلم

معاون منابع انسانی و پژوهش آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد: هم اکنون به صورت پایلوت در این شهر ستان حدود ۲۰مدرسه از آب های خاکستری (آب پساب تصفیه شده)استفاده می کنند.

خبرگزاری صدا و سیما:محمد علی میزبان گفت: این آب صرف آبیاری فضای سبز و شستشویی کلاس ها و راهرو مدارس می شود. روزانه بین ۳۰۰تا ۶۰۰لیتر آب خاکستری در مدارس نجف آباد تولید می شود.

نجف آباد حدود ۳۶۰ مدرسه دارد و بیش از ۶۵ درصد از فاضلاب های تولید شده خانه های آن را آب های خاکستری تشکیل می دهد.

مدرسه سبز در نجف آباد استفاده از آب خاکستری در مدارس نجف آباد+فیلم استفاده از آب خاکستری در مدارس نجف آباد+فیلم 4425499 840 300x169

مدرسه سبز در نجف آباد

استفاده از آب خاکستری در مدارس نجف آباد+فیلم