اعلام آرای شورای شهر نجف آباد در جلسه انتخاب شهردار
اعلام آرای شورای شهر نجف آباد در جلسه انتخاب شهردار
در شرایطی که طی آخرین جلسه شورای ششم نجف آباد، با رای گیری صورت گرفته، تمامی گزینه های مطرح برای شهردار شدن کنار رفتند، خبرنگار صفحه اینستاگرامی «آخرین خبر نجف آباد» که در محل جلسه حضور داشته، جزئیات این رای گیری را اعلام کرد.

اعلام آرای شورای شهر نجف آباد در جلسه انتخاب شهردار

در شرایطی که طی آخرین جلسه شورای ششم نجف آباد، با رای گیری صورت گرفته، تمامی گزینه های مطرح برای شهردار شدن کنار رفتند، خبرنگار صفحه اینستاگرامی «آخرین خبر نجف آباد» که در محل جلسه حضور داشته، جزئیات این رای گیری را اعلام کرد.

طبق این خبر، این رای گیری هفت دقیقه ای، بین بهادر عبدالغنی، محمد مغزی و منوچهر حسنی صورت گرفت و هر کدام از اعضا، رای شان را در جعبه انداخته و در نهایت آراء توسط مومنی رییس شورا و با نظارت دیگر اعضا شمارش شد.

بر همین اساس، محمد حسن آسیابانی، جواد حجتی، شهلا محمودیان و حسن یوسفی نژاد به محمد مغزی رای داده و سکینه ارزانی، حسین بهرامی، قربانعلی مومنی و محمود جهانیان نیز به منوچهر حسنی رای داده اند. اسماعیل آخوندی سخنگوی شورا نیز رای سفید داد تا هیچ کدام از گزینه ها، موفق به کسب حداقل ۵ رای نشوند و همه کنار گذاشته شوند.

فراهم شدن امکان حضور خبرنگاران در جلسات شورا و پخش زنده مراسم، قدم مبارکی است ولی در کنار این، مجموعه شورا و سخنگوی آن بایستی به طور مستقل نیز خلاصه ای از مهمترین اخبار مربوط به شورا، به خصوص جزئیات رای گیری، را شفاف و کامل اعلام کند.

شورای شهر

شورای شهر

اعلام آرای شورای شهر نجف آباد در جلسه انتخاب شهردار

 

.