افتتاح اولین سالن تیراندازی نجف آباد به نام شهید حججی
افتتاح اولین سالن تیراندازی نجف آباد به نام شهید حججی
سالنی ۳۰۰ متر مربعی که با هزینه سیصد میلیون تومان در مجموعه ورزشی آزادی (امیر آباد) ساخته و تجهیز شده است. اولین سالن تیراندازی با تفنگ نجف آباد که دارای ۸ خط با جدیدترین تجهیزات است، به نام پاسدار شهید مدافع حرم محسن حججی نامگذاری شده و اسفند 96 همراه با استخر سرپوشیده آزادی افتتاح خواهد شد.

افتتاح اولین سالن تیراندازی نجف آباد به نام شهید حججی

سالنی ۳۰۰ متر مربعی که با هزینه سیصد میلیون تومان در مجموعه ورزشی آزادی (امیر آباد) ساخته و تجهیز شده است. اولین سالن تیراندازی با تفنگ نجف آباد که دارای ۸ خط با جدیدترین تجهیزات است، به نام پاسدار شهید مدافع حرم محسن حججی نامگذاری شده و اسفند ۹۶ همراه با استخر سرپوشیده آزادی افتتاح خواهد شد.

سالن تیراندازی

سالن تیراندازی

افتتاح اولین سالن تیراندازی نجف آباد به نام شهید حججی