ایمنا: توافقنامه همکاری هلدینگ صیدکو و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در خصوص اداره مرکز رشد شهرستان نجف‌آباد به امضا رسید.

امضای توافق نامه در مرکز رشد نجف آباد

ایمنا: توافقنامه همکاری هلدینگ صیدکو و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در خصوص اداره مرکز رشد شهرستان نجف‌آباد به امضا رسید.

به منظور اداره مرکز رشد شهرستان نجف آباد و کمک به توسعه فعالیت‌های فناورانه و تجاری سازی دستاوردهای علمی و جهت ایجاد زمینه‌های لازم برای بسط و توسعه فعالیت‌های شرکت‌های کوچک و متوسط (SME)، توافقنامه همکاری هلدینگ صیدکو (شرکت بین‌المللی توسعه دلتا صفا) و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به امضا رسید.

توسعه و تبیین همکاری‌ها و مسئولیت‌های هلدینگ و شهرک در اداره، بهره‌برداری و مدیریت مرکز رشد نجف آباد به منظور استقرار واحدهای فناور از جمله اهداف مهم این توافق‌نامه ۱۰ ساله است. مراکز رشد سازمان‌های نوپایی هستند که با هدف توسعه فناوری آغاز به فعالیت می‌کنند. این مؤسسات نقش مؤثری در تولید فناوری و ایجاد کارآفرینی دارند.

هلدینگ صیدکو؛ شرکت بین‌المللی توسعه دلتا صفا امضای توافق نامه در مرکز رشد نجف آباد امضای توافق نامه در مرکز رشد نجف آباد              1 300x206

هلدینگ صیدکو؛ شرکت بین‌المللی توسعه دلتا صفا

امضای توافق نامه در مرکز رشد نجف آباد