انتخابات نزدیک است؛ مواظب نماینده ها باشید
انتخابات نزدیک است؛ مواظب نماینده ها باشید
اسفند 1402، دوازدهمین دوره انتخابات مجلس برگزار می شود و از همین حالا و  حتی زودتر از این، برخی نماینده های مجلس دوباره یادشان افتاده که رای مردم را می خواهند. شروع کرده اند به اظهار نظرهای خاص و جلب توجه کردن.

انتخابات نزدیک است؛ مواظب نماینده ها باشید

اسفند ۱۴۰۲، دوازدهمین دوره انتخابات مجلس برگزار می شود و از همین حالا و  حتی زودتر از این، برخی نماینده های مجلس دوباره یادشان افتاده که رای مردم را می خواهند. شروع کرده اند به اظهار نظرهای خاص و جلب توجه کردن.
این افراد که متاسفانه به دلیل جایگاه شان، نوعی مصونیت قضایی هم دارند، تقریبا هیچ خط قرمزی در اظهار نظرها و رفتارهایشان قائل نیستند و در کارنامه این چند سال شان، انواع و اقسام اظهار نظرهای عجیب و غریب و کارهای تعجب آور و دور از شان یک نماینده دیده می شود.
بدتر از این، اسم های قشنگ هم برای این خودنمایی ها انتخاب کرده اند؛ «شجاعت»، «مدیریت جهادی و انقلابی» و «کارهای ابتکاری بی سابقه».
سوال این جاست که چرا وقتی یک فعال فضای مجازی، یک مطلب می گذارد که شاید با سلیقه برخی جور درنیاید و گاهی از خطوط قرمز واقعی یا توهمی عبور  می کند، از هزار جا بهش زنگ زده و تهدید می کنند و فشار می آورند ولی یک نماینده مجلس که باید نماد قانون باشد، به خودش اجازه می دهد بدون سند و مدرک، هر حرفی را بزند و اذهان میلیون ها نفر را درگیر کند؟!
آقای نماینده! شما یکی مثل من نوعی شاخ شکسته نیستی که زورت به جایی نرسه و اطلاعات مستندی نداشته باشی! شما خیر سَرِت عضو مجلسی و باید و می توانی با سند و مدرک حرف بزنی!
یا حرفی را نزن یا اگه می زنی، همزمان مدرک و سند هم برای ادعایت بیاور. آبروی نظام و کشور که ملعبه امثال شما نیست که بخواهی برای یک دوره دیگه حضور در مجلس، باهاش بازی کنی!
شما و امثال شما بهتره به جای فراکنی و فرار رو به جلو، بیایی و جواب پس بدی بابت وعده هایی که دادی و هر روز هم تکرارشان می کنی. درسته که اصحاب رسانه درست و حسابی نداریم که یکی مثل شما رو به چالش بکشند ولی افکار عمومی متوجه این موضوعات هستند؛ اگر چه خیلی اوقات این موضوع را نشان نمی دهند.
اگر اسفند امسال، مثل دوره قبل میدان را خالی از رقیب نکنی، جواب مردم را خواهی دید آقای نماینده.
انتخابات مجلس شورای اسلامی

انتخابات مجلس شورای اسلامی

انتخابات نزدیک است؛ مواظب نماینده ها باشید