نجف آباد نیوز

انتخاب اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت نجف آباد

0

انتخاب اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت نجف آباد

سفیران نیوز: در دومین دوره انتخابات هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت شهرستان که با مشارکت ۴۲ درصدی واجدین شرایط برگزار شد، اسماعیل یوسفی، سید محمد مرتضوی، محمد صالحی، علیمحمد ایزدی، محمد حسن ترکی، امین شرفی و محمد امینی به عنوان اعضای اصلی و احمد توکلی و محمد ایزدی  به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

در این انتخابات که با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف به مدت چهار ساعت برگزار شد، نزدیک به 710 نفر در رای گیری مشارکت داشتند که این میزان در مقایسه با سال گذشته رشد 157 درصدی از نظر میزان مشارکت فعالین عرصه های صنعت، معدن و تجارت شهرستان  داشت.

خانه صنعت معدن و تجارت انتخاب انتخاب اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت نجف آباد
انتخابات

نجف آباد نیوز

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.