انتصاب یک خانم به عنوان مدیر فضای سبز نجف آباد
انتصاب یک خانم به عنوان مدیر فضای سبز نجف آباد
به گزارش پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، روز شنبه بیست و دوم آبان ۱۴۰۰، طی حکمی هنگامه خاکسار به عنوان مسئول جدید فضای سبز شهرداری نجف آباد منصوب شد.

انتصاب یک خانم به عنوان مدیر فضای سبز نجف آباد

به گزارش پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، روز شنبه بیست و دوم آبان ۱۴۰۰، طی حکمی هنگامه خاکسار به عنوان مسئول جدید فضای سبز شهرداری نجف آباد منصوب شد.

خاکسار که از سال ۸۷ وارد بدنه شهرداری شده، در این مدت مسئولیت هایی مانند مسئولیت فضای سبز، خدمات شهری، انبارها، پارک ها و سرپرستی شهرداری جوزدان در کنار معاونت مناطق چهار و سه شهرداری نجف آباد را تجربه کرده است.

خاکسار، جایگزین امین ایوبی شده که از بهمن ۹۶ این مسئولیت را بر عهده گرفته بود.

معارفه هنگامه خاکسار به عنوان مسئول فضای سبز شهرداری نجف آباد

معارفه هنگامه خاکسار به عنوان مسئول فضای سبز شهرداری نجف آباد

انتصاب یک خانم به عنوان مدیر فضای سبز نجف آباد