پور سید آقایی در مراسم امضای موافقت نامه در باره قطار حومه ای اصفهان- نجف آباد گفت: تفاهم نامه اولین قطار حومه ای مشترک با شهرداری را امروز امضاء کردیم. وی ادامه داد: مدلی که در این قرار داد به آن دست پیدا کرده ایم جدید است که با همکاری شهرداری و راه آهن صورت […]

پور سید آقایی در مراسم امضای موافقت نامه در باره قطار حومه ای اصفهان- نجف آباد گفت: تفاهم نامه اولین قطار حومه ای مشترک با شهرداری را امروز امضاء کردیم.
وی ادامه داد: مدلی که در این قرار داد به آن دست پیدا کرده ایم جدید است که با همکاری شهرداری و راه آهن صورت می گیرد ، بخشی از هزینه ها در حیطه همکاری شهرداری ها ، تملک اراضی ، ساخت ایستگاهها ، استفاده از هزینه ها در حیطه کار شهرداریها، استفاده از بخشهای تجاری ایستگاهها ازجانب شهرداری صورت می گیرد.
وی ادامه داد: راه آهن نیز کار ناوگان و بهره برداری و نگهداری خط را به عهده می گیرد.
وی افزود:‌ این طرح سه ساله است و اگر موفق به اجرا شویم ، مدل موفق و الگوی سایر شهرها خواهد شد و امروز نیز سرآغاز حرکت جدید در توسعه قطارهای حومه ای است و ما همین الگو را با شهرداری های کلان شهر مشهد ، تبریز ، شیراز و سایر شهرها اجرا خواهیم کرد.
وی افزود: خط های حومه ای از شهرهای اقماری آغاز و داخل کلان شهرها متصل می شود تا مردم بتوانند به راحتی از حومه به مرکز شهر متصل شوند.
پورسید آقایی افزود: با راه اندازی این قطار روزانه ۶۰ هزار مسافر در این خط جا به جا می شوند و حجم قابل توجهی در صرفه جویی انرژی و کاهش تصادفات خواهد داشت.
وی افزود: ۱۲۰۰ میلیارد تومان به صورت مشترک بین شهرداری های مسیر با متولی گری شهرداری نجف آباد و شرکت راه آهن هزینه ها تامین خواهد شد و ظرف سه سال این خط برای مردم راه اندازی خواهد شد.
منبع:واحد مرکزی خبر