ایرنا:ستاد تسهیلات سفر شهرستان نجف آباد از28 اسفند پارسال تا 20 فروردین امسال به 252 هزار گردشگر و مسافر نوروزی خدمات ارائه کرد.

بازدید ۲۵۲ هزار نفر از جاذبه های نجف آباد

ایرنا:ستاد تسهیلات سفر شهرستان نجف آباد از۲۸ اسفند پارسال تا ۲۰ فروردین امسال به ۲۵۲ هزار گردشگر و مسافر نوروزی خدمات ارائه کرد.

احمد رضا جعفر زاده معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری نجف آباد گفت: در این مدت گشت مشترک ستاد تسهیلات سفر برای بازرسی از اماکن اقامتی، پذیرایی ، خدماتی، بین راهی، خانه مسافر و مناطق نمونه گردشگری فعال بود.
جانشین ستاد سفرهای نوروزی نجف آباد افزود :همچنین دراین مدت تیم های مشترک اداره اماکن نیروی انتظامی، بهداشت و درمان، میراث فرهنگی، تعزیرات، صنعت و معدن، اتاق اصناف و آموزش و پرورش کلیه تخلفات را بررسی کردند.

احمد رضا جعفر زاده بازدید ۲۵۲ هزار نفر از جاذبه های نجف آباد بازدید ۲۵۲ هزار نفر از جاذبه های نجف آباد

احمد رضا جعفر زاده

بازدید ۲۵۲ هزار نفر از جاذبه های نجف آباد