بازگشایی جاده معمولان به خرم آباد توسط سپاه + فیلم
بازگشایی جاده معمولان به خرم آباد توسط سپاه + فیلم
گروه مهندسی 43 امام علی نیروی زمینی سپاه که اواسط فروردین 98 جاده معمولان به پلدختر را بازگشایی کرده بود، در اواخر همین ماه نیز جاده معمولان به خرم آباد را باز کرد.

بازگشایی جاده معمولان به خرم آباد توسط سپاه

گروه مهندسی ۴۳ امام علی نیروی زمینی سپاه که اواسط فروردین ۹۸ جاده معمولان به پلدختر را بازگشایی کرده بود، در اواخر همین ماه نیز جاده معمولان به خرم آباد را باز کرد.

سیل در پلدختر

سیل در پلدختر