روز پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه مجید حججی بخشدار سابق نجف آباد که تنها چند ماه از حضورش در این مسئولیت گذشته بود، به عنوان فرماندار تیران و کرون معرفی شد.

بخشدار نجف آباد عوض شد

روز پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه مجید حججی بخشدار سابق نجف آباد که تنها چند ماه از حضورش در این مسئولیت گذشته بود، به عنوان فرماندار تیران و کرون معرفی شد.

حججی که ۲۵سال سابقه کار در جایگاه هایی مانند شهرداری گلدشت، کهریزسنگ و شهرداری منطقه ناژوان اصفهان را داشت، جایگزین علی رحمانی شده که پس از سه سال حضور در این جایگاه، در سی و چهارمین سال فعالیت در دولت تقاضای بازنشستگی کرده بود.

از مهم ترین کارهای حججی در دوران تصدی این مسئولیت، بایستی به پیگیری حل مشکل کارگران کاشی اصفهان و نیلو اشاره کرد که توانست امید را در دل این خانواده بزرگ پس از چندین سال زنده کند.

برخی شنیده های موثق نیز حاکی از آن است که به زودی فرماندار فعلی نجف آباد نیز عوض خواهد شد.

سهراب مظفر نجفی از دیماه سال ۹۵ عهده دار فرمانداری نجف آباد شده بود. نجف آباد سومین شهر استان است که به عنوان فرمانداری ویژه معرفی شده و فرماندار آن به عنوان معاون استاندار شناخته می شود.

مجید حججی بخشدار نجف آباد عوض شد بخشدار نجف آباد عوض شد                   300x200

مجید حججی

بخشدار نجف آباد عوض شد