برخی شورا را طعمه قرار می دهند
برخی شورا را طعمه قرار می دهند

شهر ایران:ابوالفضل ابوترابی  درباره برخی انتقادات وارد شده در ارتباط با مجلس و شورا گفت: مجلس شورا را رقیب خود نمی‌داند اما مسئله این است که برخی شورائیان شورا را طعمه می کنند تا به کرسی های بالاتر دست پیدا کنند که این کار دقیقا خیانت به مردم است. وی ادامه داد: باید بگویم متاسفانه […]

شهر ایران:ابوالفضل ابوترابی  درباره برخی انتقادات وارد شده در ارتباط با مجلس و شورا گفت: مجلس شورا را رقیب خود نمی‌داند اما مسئله این است که برخی شورائیان شورا را طعمه می کنند تا به کرسی های بالاتر دست پیدا کنند که این کار دقیقا خیانت به مردم است.

وی ادامه داد: باید بگویم متاسفانه رابطه مجلس با شورا ضعیف است و این رابطه در حدی که شایسته است توسعه پیدا نکرده است.

نماینده مردم  در مجلس در ادامه با اشاره به روند تائید صلاحیت ها در استان خود گفت: در اصفهان تائید صلاحیت ها اصلا جنبه سیاسی نداشت و با توجه به قانون افراد رد و یا تائید صلاحیت شدند.