جمعی از اهالی کوچه شهید عبداللهی در خیابان نمازی نجف آباد، با توجه به شرایط بهداشتی به وجود آمده، ده شب روضه محرم را در کوچه برگزار کردند.

برگزاری روضه در خیابان نمازی نجف آباد+فیلم و تصویر

جمعی از اهالی کوچه شهید عبداللهی در خیابان نمازی نجف آباد، با توجه به شرایط بهداشتی به وجود آمده، ده شب روضه محرم را در کوچه برگزار کردند.
در این مراسم، هر شب یکی از روحانیون سخنرانی کرده و برنامه مداحی اجرا شد و در یکی از شب ها نیز حجت الاسلام حسناتی امام جمعه نجف آباد، حضور پیدا کرد.
روضه در خیابان نمازی نجف آباد برگزاری روضه در خیابان نمازی نجف آباد+فیلم و تصویر برگزاری روضه در خیابان نمازی نجف آباد+فیلم و تصویر                     300x300

روضه در خیابان نمازی نجف آباد

برگزاری روضه در خیابان نمازی نجف آباد+فیلم و تصویر