پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری ویژه نجف آباد که بیش از سه ماه از آخرین به روز رسانی آن می گذشت در روزهای اخبر و به دنبال درج خبری در این خصوص توسط نجف آباد نیوز بالاخره با درج سه خبر در یک روز حال و هوای یک پایگاه اطلاع رسانی را پیدا کرد. امید می […]

پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری ویژه نجف آباد که بیش از سه ماه از آخرین به روز رسانی آن می گذشت در روزهای اخبر و به دنبال درج خبری در این خصوص توسط نجف آباد نیوز بالاخره با درج سه خبر در یک روز حال و هوای یک پایگاه اطلاع رسانی را پیدا کرد.

امید می رود این به روز رسانی در روزها،هفته ها و ماه های آبنده نیز با توجه به جایگاه و اهمیت ویژه فرمانداری و حجم فوق العاده اخبار مربوط به این مجموعه ادامه د اشته باشد.

نجف آباد بعد از کاشان دومین شهر استان است که توانسته به جایگاه فرمانداری ویژه دست پیدا کند.