فارس: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: اخیرا علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام به صدور دستور برای افزایش ظرفیت تولید فولاد مبارکه اصفهان از 5 میلیون تن به 10 میلیون تن کرده است. 

تاکید نماینده نجف آباد بر توسعه فولاد مبارکه در سیستان

فارس: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: اخیرا علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام به صدور دستور برای افزایش ظرفیت تولید فولاد مبارکه اصفهان از ۵ میلیون تن به ۱۰ میلیون تن کرده است.

ابوالفضل ابوترابی افزود: این اقدام وزیر صمت با توجه به آلودگی این صنعت، آثار زیست‌محیطی جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت و در کوتاه‌مدت و بلندمدت این آسیب‌ها را ما مشاهده خواهیم کرد. علاوه بر این با توجه به محدودیت منابع آبی، امکان افزایش ظرفیت تولید فولاد مبارکه وجود ندارد.

ابوترابی با اشاره به تنظیم سوالی در همین خصوص از وزیر صمت ادامه داد: افزایش ظرفیت تولید فولاد به جای اصفهان باید از سواحل سیستان و بلوچستان انجام شود که علاوه بر برخورداری از منابع آبی، موجب توسعه این منطقه نیز شود.

ابوالفضل ابوترابی تاکید نماینده نجف آباد بر توسعه فولاد مبارکه در سیستان تاکید نماینده نجف آباد بر توسعه فولاد مبارکه در سیستان                  300x200

ابوالفضل ابوترابی

تاکید نماینده نجف آباد بر توسعه فولاد مبارکه در سیستان