ایرنا: رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از چهل حلقه چاه زغالی غیر مجاز به دلیل استفاده غیرقانونی از منابع چوب برداشت شده از ذخایر جنگلی و منابع طبیعی و ایجاد آلودگی های زیست محیطی، به دستور دادستان تخریب شدند.

تخریب چهل چاه زغالی در نجف آباد

ایرنا: رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از چهل حلقه چاه زغالی غیر مجاز به دلیل استفاده غیرقانونی از منابع چوب برداشت شده از ذخایر جنگلی و منابع طبیعی و ایجاد آلودگی های زیست محیطی، به دستور دادستان تخریب شدند.

محمد محمدی افزود: با اعتراض‌و شکایت‌های متعدد مردم مبنی بر آلودگی هوا به دلیل فعالیت کارگاه‌های تولید زغال در شهرستان و صدور اخطارهای مکرر زیست محیطی به مالکان، دستور تخریب این چاه‌ها صادر و اجرا شد.

محمدی ادامه داد: در یک هفته اخیر دوازده چاه غیر مجاز در سطح شهرستان تخریب شدند.

چاه زغالی تخریب تخریب چهل چاه زغالی در نجف آباد               169x300

چاه زغالی

نجف آباد نیوز