صدا و سیما: محمد محمدی رییس اداره محیط زیست شهرستان نجف آباد گفت:این واحدهای غیرمجاز در شهرهای نجف آباد، گلدشت و کهریزسنگ و روستاهای حاجی آباد و جلال آباد با دستور دادستان تخریب شدند.

تخریب ۴۰ واحد سنتی تولید زغال در نجف آباد

صدا و سیما: محمد محمدی رییس اداره محیط زیست شهرستان نجف آباد گفت:این واحدهای غیرمجاز در شهرهای نجف آباد، گلدشت و کهریزسنگ و روستاهای حاجی آباد و جلال آباد با دستور دادستان تخریب شدند.

نجف آباد نیوز: این که به فکر آلودگی هوا و حفظ محیط زیست باشیم و جلوی فعالیت تولیدی های غیرمجاز زغال گرفته شود، کار خوبی است ولی از آن بهتر این است که یک شیر پاک خورده پیدا شود و کیفیت «چاه زغالی های سیار» ایران خودرو و سایپا که روزانه به صورت مستقیم و غیر مستقیم دهها شهروند را راهی ابدیت می کنند را افزایش دهد.

چاه زغالی تخریب 40 واحد سنتی تولید زغال در نجف آباد تخریب 40 واحد سنتی تولید زغال در نجف آباد               169x300

چاه زغالی

تخریب ۴۰ واحد سنتی تولید زغال در نجف آباد