سفیران نیوز: رییس بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد گفت: دو مورد مشکوک به کرونا که در این بیمارستان بستری شده بودند، پس از نمونه برداری و دیده نشدن مورد مشکوک در نتایج بررسی ها، ترخیص شدند.

ترخیص دو بیمار مشکوک به کرونا در نجف آباد

سفیران نیوز: رییس بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد گفت: دو مورد مشکوک به کرونا که در این بیمارستان بستری شده بودند، پس از نمونه برداری و دیده نشدن مورد مشکوک در نتایج بررسی ها، ترخیص شدند.

سلیمانی نسب افزود: مردم نگران نباشند و موارد بهداشتی لازم را رعایت کنند و در صورت مشاهده هر گونه علائم بیماری سرماخوردگی مشکوک به کرونا ویروس، به بیمارستان های فاطمه زهرا و شهید محمد منتظری جهت تشخیص بیماری مراجعه کنند.

بیمارستان شهید محمد منتظری ترخیص دو بیمار مشکوک به کرونا در نجف آباد ترخیص دو بیمار مشکوک به کرونا در نجف آباد                          300x187

بیمارستان شهید محمد منتظری

ترخیص دو بیمار مشکوک به کرونا در نجف آباد