سفیران نیوز: رییس بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد گفت: دو مورد مشکوک به کرونا که در این بیمارستان بستری شده بودند، پس از نمونه برداری و دیده نشدن مورد مشکوک در نتایج بررسی ها، ترخیص شدند.

ترخیص دو بیمار مشکوک به کرونا در نجف آباد

سفیران نیوز: رییس بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد گفت: دو مورد مشکوک به کرونا که در این بیمارستان بستری شده بودند، پس از نمونه برداری و دیده نشدن مورد مشکوک در نتایج بررسی ها، ترخیص شدند.

سلیمانی نسب افزود: مردم نگران نباشند و موارد بهداشتی لازم را رعایت کنند و در صورت مشاهده هر گونه علائم بیماری سرماخوردگی مشکوک به کرونا ویروس، به بیمارستان های فاطمه زهرا و شهید محمد منتظری جهت تشخیص بیماری مراجعه کنند.

بیمارستان شهید محمد منتظری

بیمارستان شهید محمد منتظری

ترخیص دو بیمار مشکوک به کرونا در نجف آباد