پیکر شهید فتح الله عابدینی فرزند محمود که 29 بهمن60 در 17 سالگی طی عملیات مولای متقیان در تنگه چزابیه به شهادت رسیده بود، اخیرا تفحص و شناسایی شده و قرار است روز یکشنبه 28 دی 99 همزمان با سالگرد شهادت حضرت زهرا (س)، از ساعت 10:30 صبح از مقابل مسجد جامع نجف آباد تشییع و خاکسپاری شود.

تشییع یک شهید در نجف آباد بعد از ۳۹سال+ تصاویر و فیلم

پیکر شهید فتح الله عابدینی فرزند محمود که ۲۹ بهمن۶۰ در ۱۷ سالگی طی عملیات مولای متقیان در تنگه چزابیه به شهادت رسیده بود، اخیرا تفحص و شناسایی شده و قرار است روز یکشنبه ۲۸ دی ۹۹ همزمان با سالگرد شهادت حضرت زهرا (س)، از ساعت ۱۰:۳۰ صبح از مقابل مسجد جامع نجف آباد تشییع و خاکسپاری شود.

شهید عابدینی در یکی از پیام های خود که متن آن در کنگره شهدای نجف آباد موجود است، گفته: «منافق‌ها را به شدت سرکوب کنید چون آنها هستند که قلب امام را به درد می‌آوردند»

به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس،پنج شنبه هفته گذشته پیکر چهار شهید تازه تفحص شده شامل شهیدان عباس نصیری و  مهدی شکیبایی از اصفهان، فتح الله عابدینی از نجف آباد و حسین احمدی از فریدن وارد استان شده اند.

شهید فتح الله عابدینی تشییع یک شهید در نجف آباد بعد از ۳۹سال+ تصاویر و فیلم تشییع یک شهید در نجف آباد بعد از ۳۹سال+ تصاویر و فیلم                188x300

شهید فتح الله عابدینی

شهید فتح الله عابدینی تشییع یک شهید در نجف آباد بعد از ۳۹سال+ تصاویر و فیلم تشییع یک شهید در نجف آباد بعد از ۳۹سال+ تصاویر و فیلم                     8 300x225

شهید فتح الله عابدینی

شهید فتح الله عابدینی تشییع یک شهید در نجف آباد بعد از ۳۹سال+ تصاویر و فیلم تشییع یک شهید در نجف آباد بعد از ۳۹سال+ تصاویر و فیلم                     7 295x300

شهید فتح الله عابدینی

شهید فتح الله عابدینی تشییع یک شهید در نجف آباد بعد از ۳۹سال+ تصاویر و فیلم تشییع یک شهید در نجف آباد بعد از ۳۹سال+ تصاویر و فیلم                     6 300x227

شهید فتح الله عابدینی

شهید فتح الله عابدینی تشییع یک شهید در نجف آباد بعد از ۳۹سال+ تصاویر و فیلم تشییع یک شهید در نجف آباد بعد از ۳۹سال+ تصاویر و فیلم                     5 300x293

شهید فتح الله عابدینی

شهید فتح الله عابدینی تشییع یک شهید در نجف آباد بعد از ۳۹سال+ تصاویر و فیلم تشییع یک شهید در نجف آباد بعد از ۳۹سال+ تصاویر و فیلم                     4 298x300

شهید فتح الله عابدینی

شهید فتح الله عابدینی تشییع یک شهید در نجف آباد بعد از ۳۹سال+ تصاویر و فیلم تشییع یک شهید در نجف آباد بعد از ۳۹سال+ تصاویر و فیلم                     3 300x229

شهید فتح الله عابدینی

شهید فتح الله عابدینی تشییع یک شهید در نجف آباد بعد از ۳۹سال+ تصاویر و فیلم تشییع یک شهید در نجف آباد بعد از ۳۹سال+ تصاویر و فیلم                     2

شهید فتح الله عابدینی

شهید فتح الله عابدینی تشییع یک شهید در نجف آباد بعد از ۳۹سال+ تصاویر و فیلم تشییع یک شهید در نجف آباد بعد از ۳۹سال+ تصاویر و فیلم                     1 300x199

شهید فتح الله عابدینی

شهید فتح الله عابدینی تشییع یک شهید در نجف آباد بعد از ۳۹سال+ تصاویر و فیلم تشییع یک شهید در نجف آباد بعد از ۳۹سال+ تصاویر و فیلم 1207365 581 300x200

شهید فتح الله عابدینی

شهید فتح الله عابدینی تشییع یک شهید در نجف آباد بعد از ۳۹سال+ تصاویر و فیلم تشییع یک شهید در نجف آباد بعد از ۳۹سال+ تصاویر و فیلم 1207364 661 300x200

شهید فتح الله عابدینی

تشییع یک شهید در نجف آباد بعد از ۳۹سال+ تصاویر و فیلم