تشییع یک شهید پاسدار در جوزدان
تشییع یک شهید پاسدار در جوزدان

پیکر شهید ستوان دوم پاسدار حمید رضا ابراهیمی فردا عصر از ساعت ۴ و سی دقیقه از محل پایگاه مقاومت بسیج امام حسین شهر جوزدان به سمت گلزار شهدای این شهر تشییع خواهد شد. خبرهای حاکی از آن دارد این شهید بزرگوار در حین انجام مأموریت در محیط کار به فیض شهادت نائل می گردد […]

پیکر شهید ستوان دوم پاسدار حمید رضا ابراهیمی فردا عصر از ساعت ۴ و سی دقیقه از محل پایگاه مقاومت بسیج امام حسین شهر جوزدان به سمت گلزار شهدای این شهر تشییع خواهد شد.

خبرهای حاکی از آن دارد این شهید بزرگوار در حین انجام مأموریت در محیط کار به فیض شهادت نائل می گردد

روحش شاد و یادش گرامی باد