صدا و سیما: کارخانه کاشی اصفهان که در سال های اخیر فراز و نشیب های زیادی را طی کرده، در ماه های اخیر نیز دوباره درگیر مشکلاتی شده و خط تولید آن متوقف شده است.

تعطیلی دوباره کارخانه کاشی اصفهان در نجف آباد+فیلم

صدا و سیما: کارخانه کاشی اصفهان که در سال های اخیر فراز و نشیب های زیادی را طی کرده، در ماه های اخیر نیز دوباره درگیر مشکلاتی شده و خط تولید آن متوقف شده است.
خبرهای رسیده حاکی از آن است که به علت نبود مواد اولیه، خط تولید کارخانه متوقف شده و پرداخت بیمه کارگران نیز به مدت سه ماه انجام نگرفته است.
اخیرا نیز صحبت هایی در خصوص ورود یک سرمایه گذار جدید به کارخانه و خرید چند میلیارد تومان تولیدات ماه های گذشته این مجموعه به منظور تامین مواد اولیه و پرداخت حقوق پرسنل مطرح شده است.
 
 
اعتراض کارگران کاشی اصفهان تعطیلی دوباره کارخانه کاشی اصفهان در نجف آباد تعطیلی دوباره کارخانه کاشی اصفهان در نجف آباد+فیلم 13990331000349 Test PhotoN
اعتراض کارگران کاشی اصفهان
جدید ترین گزارش صدا و سیما از کارخانه کاشی اصفهان

تعطیلی دوباره کارخانه کاشی اصفهان در نجف آباد+فیلم