جام جم آنلاین: مدیر کل استاندارد استان اصفهان گفت: دفاتر نمایندگی استاندارد اعتبارات دفاتر شهرستان‌های مبارکه، نایین، نجف آباد، اردستان، شهرضا و نطنز علیرغم اینکه در چارت سازمانی تعریف شده، اما به دلیل کمبود نیروی انسانی موفق به آغاز فعالیت نشده‌اند.

تعطیل ماندن دفتر استاندارد در نجف آباد

جام جم آنلاین: مدیر کل استاندارد استان اصفهان گفت: دفاتر نمایندگی استاندارد اعتبارات دفاتر شهرستان‌های مبارکه، نایین، نجف آباد، اردستان، شهرضا و نطنز علیرغم اینکه در چارت سازمانی تعریف شده، اما به دلیل کمبود نیروی انسانی موفق به آغاز فعالیت نشده‌اند.

 محمود فرمانی اظهار داشت: یکی از مشکلات مهم این اداره کل کمبود نیرو است و بسیاری از صندلی‌ها در پست‌های مختلف اداره کل خالی مانده به طوری که به نسبت صنعت، خدمات و جمعیت پست‌های سازمانی کم و ساختار آن نیز نیاز به تقویت دارد.

بازدید استاندار اصفهان از شهرک های صنعتی نجف آباد

تعطیل ماندن دفتر استاندارد در نجف آباد