مجتبی راعی سرپرست سابق فرمانداری خمینی شهر جانشین سهراب مظفر نجفی در سمت فرمانداری ویژه شهرستان نجف آباد شد.

تعویض فرماندار نجف آباد

مجتبی راعی سرپرست سابق فرمانداری خمینی شهر جانشین سهراب مظفر نجفی در سمت فرمانداری ویژه شهرستان نجف آباد شد.

راعی از اسفند ۹۵ با حکمی از  معاونت سیاسی فرمانداری خمینی شهر به جایگاه سرپرستی ارتقا پیدا کرده بود.

مراسم تودیع مظفر نجفی و معارفه فرماندار جدید هم پنج شنبه هفته جاری از ساعت هشت صبح به میزبانی سالن شهروند برگزار خواهد شد.

پیش از این و در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری نیز مجید حججی بخشدار سابق نجف آباد که تنها چند ماه از حضورش در این مسئولیت گذشته بود، به عنوان فرماندار تیران و کرون معرفی شده بود و این جایگاه در حال حاضر توسط احمد رضا جعفری معاون عمرانی فرمانداری با حفظ سمت اداره می شود.

مظفر نجفی که از دیماه سال ۹۵ عهده دار فرمانداری نجف آباد شده بود، پس از ۳۵ سال فعالیت در سیستم دولتی بازنشسته شد. سیروس محمودی فرماندار قبل از مظفر نجفی نیز نزدیک به ۳۹سال سابقه کار داشت.

تودیع و معارفه فرماندار نجف آباد تعویض فرماندار نجف آباد تعویض فرماندار نجف آباد photo 2018 06 14 12 32 02 300x200

تودیع و معارفه فرماندار نجف آباد

تعویض فرماندار نجف آباد