توزیع جمعیت شهرستان نجف آباد

توزیع جمعیت شهرستان نجف آباد

آمار ۱۳۹۵ نشان میدهد جمعیت نجف آباد ۳۱۹۲۰۵ نفر است از این تعداد ۱۵۷۴۱۴ زن و ۱۶۱۷۹۱ مرد هستند که ۹۸۵۱۳ خانوار را تشکیل میدهند

شهر نجف آباد ۲۹۳۲۷۵  نفر است از این تعداد ۱۴۴۸۳۴ زن و ۱۴۸۴۴۱ مرد هستند که ۹۰۱۵۸ خانوار را تشکیل میدهند

نجف آباد توزیع توزیع جمعیت شهرستان نجف آباد                         8 300x200

نجف آباد


بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ جمعیت شهرستان بالغ بر ۲۸۲۴۳۰ نفر بوده که از این تعداد ۲۵۴۹۵۵ نفر در شهرها و ۲۷۴۷۵ نفر در روستاهای شهرستان  می باشند.

با توجه به اطلاعات جدول زیرمشاهده شده که متوسط رشد جمعیت سالانه شهرستان نجف آباد (۳۹/۱ درصد) است کمترین رشد در این شهرستان مربوط به دهستان اشن (۱۲/۱  درصد) و بیشترین رشد مربوط به شهر کهریزسنگ با (۸۱/۱ درصد) می باشد.

 

جدول جمعیت سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ و متوسط رشد سالانه جمعیت شهرستان نجف آباد

نام شهر / دهستان

جمعیت در سال

متوسط رشد سالانه جمعیت

۱۳۷۵

۱۳۸۵

کل شهرستان

۲۴۶۰۷۰

۲۸۲۴۳۰

۱.۳۹

شهر نجف آباد(شامل ۵ منطقه- مناطق یک و دو در بخش مرکزی شهر و مناطق یزدانشهر، ویلاشهر و امیر آباد)

۱۷۸۸۱۰

۲۰۸۶۴۷

۱.۵۶

شهر گلدشت

۱۹۲۸۷

۲۳۰۵۶

۱.۸۰

شهر کهریزسنگ

۶۹۰۹

۸۲۶۷

۱.۸۱

شهر جوزدان

۵۲۲۰

۶۱۰۰

۱.۱۰

شهر علویجه

۵۲۷۲

۵۹۴۰

۱.۲۰

شهر دهق

۸۰۶۶

۷۸۴۵

۰.۲۸ –

دهستان اشن

۶۰۲۶

۵۳۸۲

۱.۱۲ –

دهستان حسین آباد

۵۳۹۶

۵۴۴۵

۰.۰۹

دهستان صادقیه

۷۱۷۹

۷۶۳۴

۰.۶۲

دهستان جوزدان

۸۴۵۶

۹۲۹۳

۰.۹۵


جمعیت شهرستان به تفکیک بخشداری مرکزی و مهردشت  

بر اساس آخرین آمار سرشماری رسمی نفوس و مسکن در سال ۱۳۸۵

شهرستان

خانوار

جنس

جمعیت

باسواد

بی سواد

شهری

روستایی

شهری

روستایی

شهری

روستایی

شهری

روستایی

نجف آباد

۶۶۷۶۱

۷۰۳۰

مرد

۱۲۹۸۵۰

۱۴۱۱۶۱

۱۰۸۹۰۷

۱۰۹۹۳

۹۴۰۱

۱۷۲۸

جمع کل

۷۳۷۹۱

زن

۱۲۵۱۰۵

۱۳۳۱۴

۹۹۴۶۵

۹۷۶۸

۱۴۵۳۱

۲۴۲۹

جمع

۲۵۴۹۵۵

۲۷۴۷۵

۲۰۸۳۷۲

۲۰۷۶۱

۲۳۹۳۲

۴۱۵۶

جمع کل شهرستان

۷۳۷۹۱

۲۸۲۴۳۰

سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ بخش مرکزی

ردیف

شهرستان

خانوار

جنس

جمعیت

باسواد

بی سواد

شهری

روستایی

شهری

روستایی

شهری

روستایی

شهری

روستایی

۱

مرکزی

۶۲۸۷۳

۴۳۰۴

مرد

۱۲۲۸۰۲

۸۵۱۴

۱۰۳۱۶۶

۶۷۵۷

۸۷۲۶

۹۰۸

جمع کل

زن

جمع

سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ بخش مهردشت

ردیف

شهرستان

خانوار

جنس

جمعیت

باسواد

بی سواد

شهری

روستایی

شهری

روستایی

شهری

روستایی

شهری

روستایی

۱

مهردشت

۳۸۸۸

۲۷۲۶

مرد

۷۰۴۸

۵۶۴۷

۵۷۴۱

۴۲۳۶

۶۷۵

۸۱۹

جمع کل

۶۶۱۴

زن

۶۷۶۹

۵۱۴۸

۴۸۹۵

۳۴۸۱

۱۳۲۶

۱۲۵۵

جمع

۱۳۸۱۷

۲۴۶۱۲

جدول توزیع جمعیت در روستاهای شهرستان نجف آباد در سال ۱۳۸۵

دهستان

روستا

جمعیت سال ۱۳۷۵

جمعیت سال ۱۳۸۵

بخش مرکزی

دهستان صادقیه

نهضت آباد

۲۶۰۰

۳۰۱۶

حاجی آباد

۱۶۲۸

۲۴۴۹

جلال آباد

۱۲۶۶

۱۹۷۳

همت آباد

۱۲۳

۱۴۱

دهستان جوزدان

روستای رحمت آباد

۱۰۷۴

۱۷۰۱

روستای فیلور

۷۸۶

۹۳۹

بخش مهردشت

دهستان اشن

اشن

۲۹۳۹

۲۷۳۵

گلدره

۶۷۷

۱۰۹۳

دماب

۱۱۳۰

۷۷۳

خیرآباد

۱۱۴۸

۷۵۰

مزرعه جنت آباد

۲۰

۱۷

مزرعه کوه لطف

۵۱

۱۴

دهستان حسین آباد

حسین آباد

۲۳۴۵

۲۹۶۵

خونداب

۱۸۹۶

۱۶۵۲

هسنیجه

۴۷۹

۴۳۳

علی اباد

۵۵۰

۳۶۳

جمع

۱۶

۱۸۷۱۲

۲۷۴۷۵

میزان ازدواج و طلاق در شهرستان نجف آباد

سال

تعداد ازدواج

تعداد طلاق

درصد رشد ازدواج

درصد رشد طلاق

۱۳۸۴

۳۷۴۷

۳۶۰

۱۳۸۵

۳۶۶۹

۴۱۱

۷۸/۰ ٪

۵۱/۰٪

۱۳۸۶

۳۹۶۸

۴۲۳

۹۹/۱٪

۱۲/۰٪

۱۳۸۷

۳۸۲۳

۵۰۸

۴۵/۱٪

۸۵/۰٪

۱۳۸۸

۳۵۸۷

۵۹۵

۳۶/۲ -٪

۸۷/۰ ٪

میزان درصد وفات در شهرستان نجف آباد

سال

میانگین درصد وفات

میانگین درصد ولادت

۱۳۸۴

۴۶/۰٪

۵۴/۱٪

۱۳۸۵

۵۴/۰٪

۵۹/۱٪

۱۳۸۶

۵۵/۰٪

۷۱/۱٪

۱۳۸۷

۶۱/۰٪

۷۰/۱٪

۱۳۸۸

۵۶/۰٪

۷۷/۱٪

متوسط درصد رشد

۵۴/۰٪

۶۶/۱٪

نجف آباد نیوز


دیدگاه ها
محمد شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ - ۷:۰۴ ق٫ظ پاسخ به دیدگاه

سلام پس آمار جمعیتی یزدانشهر کجاست !؟ یعنی انقدر با ما بدید که آمار جوزدان می زنید آمار یزدانشهر نمی زنید. طوری نیست ما به این کارای نجف ابادی ها عادت کردیم ۳۰ سال دارند حق مردم یزدانشهر می خورند دریغ از یک توجه .

scooter شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ - ۳:۳۱ ب٫ظ پاسخ به دیدگاه

یزدانشهر و ویلاشهر و امیرآباد و آزادگان و…. در حقیقت بخشی از شهر نجف آباد محسوب میشن.

هر چند که این خلاف خواسته مردم این مناطق هست.

درست بر خلاف اصفهان که همه ی شهرها و روستاها و مناطق اطرافش دائما دارن برای الحالق به شهر اصفهان طومار مینویسن.

محمد چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۴ - ۵:۱۵ ب٫ظ پاسخ به دیدگاه

سلام دوباره
اگر کار شکنی مسئولین نجف ابادی نبود ما هم از این اتفاق استقبال می کردیم ولی همان طور که از ظاهر موضوع مشخص است که مسئولین نجف ابادی حاضر به انجام هر کاری برای جلوگیری از پیشرفت مردم شریف یزدانشهر انجام می دهند تا مبادا شهر یزدانشهر پیشرفته تر از نجف اباد شود . به عنوان مثال ساده می توان از سنگ اندازی بر سر راه برپایی اقامه نماز جمعه در یزدانشهر و یا جلوگیری از ایجاد فاضلاب شهری در یزدانشهر قبل از این که در نجف اباد فاضلاب کشیده شود و صد ها چیز دیگر که از نظر سیاسی قابل گفتن نمی باشد .
ولی سخن پایانی من با مسئولین نجف آبادی است هر چه در توان داشتید سنگ بر سر راه مردم یزدانشهر انداختید ولی ببینید این مردم یزدانشهر هستند که با تمام توان خود برای پیشرفت شهر خود کار می کنند تا به امید روزی که شهری آباد و زیبا {….} داشته باشند .

  نمازی پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۴ - ۳:۲۵ ق٫ظ پاسخ به دیدگاه

  {……..}
  ای کاش اینقدر نجف آبادی ها را مقصر نمیدانستید و به غیر از سهم خواهی بیشتر از جاهای دیگر سهمی از مشکلات به وجود آمده در شهرستان نجف آباد را هم قبول میکردید.
  و البته میبینید یزدانشهر از هر چه بوده اکنون چقدر اباد شده به لطف مسئولین و البته مشارکت مردم نجف اباد و واقعا ممنون از قدردانی شما.

سعید سه شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶ - ۸:۱۹ ق٫ظ پاسخ به دیدگاه

چرا آمار یزدانشهر و امیر آباد و ویلاشهر را نگذاشتید ؟ اگر این شهر ها نباشند که مغازه دار های نجف آباد از گشنگی میمیرند

سیداصغرموسوی یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶ - ۴:۳۱ ب٫ظ پاسخ به دیدگاه

راستی فیروزآبادآیاشهرک محسوب میشه؟

asghar دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ - ۶:۴۱ ق٫ظ پاسخ به دیدگاه

یعنی چی .یعنی چی ‌.من معنی اینهمه تبعیض ونژاد پرستی نمیفهمم.پس چرا اسمی از یزدانشهر و ویلاشهرو امیراباد نیومده .بابا این شهرها استعداد زیادی دارن .نصف بیشتر خریدهای که تو نجف اباد انجام میشه مال مردم این شهرها .هستن .مگه میشه نادیده گرفت .بابا بخدا اگه یزدانشهر و این شهرهای اطراف نبودن .مغازه دارا نجف ابادی باید از گشنگی میمردن.یزدانشهر خودش به تنهایی هفتاد هزار جمعیت داره اگه کم نگفته باشم برای اثباتشم دلیل دارم کافیه روز عاشورا بیای بری ببینی چه سیل جمعیتی داره .ویلاشهرو امیربادم که حمعیتشون زیاده .بابا اینکارو‌دیگه تموم کنید دوره این کارا تموم شده

حمید سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۲:۴۹ ب٫ظ پاسخ به دیدگاه

با سلام
ویلاشهر ویزدانشهر و امیرآباد همه عزیز نجف آباد هستند و جزء مناطق اصلی نجف آباد هستند و روستا و بخش نیستند که آمار جدا داده شود جزو مناطق ۵ گانه شهرداری نجف آباد هستند و باعث افتخار ما نجف آبادیها.با این چیزهای بی ارزش خودتون رو ناراحت نکنید .خداوند به همه شما عزت سربلندی داده و بیشتر میدهد انشالله
انشالله
همیشه سالم و سلامت و سربلند باشید .

حمید سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۲:۵۰ ب٫ظ پاسخ به دیدگاه

ضمنا همانطور که در جدول اول بالای صفحه مشخص است امیرآباد و یزدانشهر و ویلاشهر جزو مناطق شهرداری نجف آباد نوشته شده اند

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.