باشگاه خبرنگاران جوان: منبعی آگاه در درمانگاه نبی اکرم در واکنش به انتشار فیلمی در رسانه‌های ضد انقلاب مبنی بر پذیرش نکردن بیماران اورژانسی در این درمانگاه به دلیل نداشتن چادر ضمن تکذیب این خبر اظهار کرد: رعایت شئونات اسلامی از الزامات این درمانگاه بوده و این مسئله مانند سایر مراکز درمانی کشور اجرا می‌شود. […]

باشگاه خبرنگاران جوان: منبعی آگاه در درمانگاه نبی اکرم در واکنش به انتشار فیلمی در رسانه‌های ضد انقلاب مبنی بر پذیرش نکردن بیماران اورژانسی در این درمانگاه به دلیل نداشتن چادر ضمن تکذیب این خبر اظهار کرد: رعایت شئونات اسلامی از الزامات این درمانگاه بوده و این مسئله مانند سایر مراکز درمانی کشور اجرا می‌شود.

وی تصریح کرد: به هیچ وجه موضوع پذیرش نکردن بیماران اورژانسی به دلایلی مانند نداشتن چادر در این درمانگاه واقعیت ندارد.

گفتنی است؛ روز گذشته برخی رسانه های ضد انقلاب با انتشار فیلمی مدعی شده بودند که درمانگاه نبی اکرم نجف آباد از پذیرش بانوان بیمار غیرچادری که در شرایط اورژانسی هستند، خودداری می‌کند.