باشگاه خبرنگاران جوان: رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گفت: با تلاش و پیگیری با اداره ثبت و اسناد شهرستان نجف آباد اسناد مالکیت دو موقوفه در راستای حفاظت از موقوفات و اجرای امینانه نیات واقفان نیک اندیش به نام موقوفه اخذ شد.

ثبت اسناد دو موقوفه در نجف آباد به ارزش ۲میلیارد تومان

باشگاه خبرنگاران جوان: رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گفت: با تلاش و پیگیری با اداره ثبت و اسناد شهرستان نجف آباد اسناد مالکیت موقوفات عبدالحسین حسن یاری و کاروانسرای هسنیجه در راستای حفاظت از موقوفات و اجرای امینانه نیات واقفان نیک اندیش به نام موقوفه اخذ شد.
حجت‌الاسلام رضا صادقی اظهار کرد:این ۲ سند مالکیت به ارزش بیش از ۲ میلیارد تومان به نام موقوفات نجف آباد دریافت و به یازده رقبه موجود متصل شد. این موقوفات که مساحت بیش از سه هزار و سیصد متر مربع را در بر می گیرند، با نیت تعمیر حمام عمومی و مسجد در کنار کمک به مسافران بی بضاعت در راه مانده وقف شده اند.
وقف برای نیازمندان ثبت اسناد دو موقوفه در نجف آباد به ارزش ۲میلیارد تومان ثبت اسناد دو موقوفه در نجف آباد به ارزش ۲میلیارد تومان        300x225

وقف

ثبت اسناد دو موقوفه در نجف آباد به ارزش ۲میلیارد تومان