صدا و سیما: رییس اوقاف و امور خیریه  نجف آباد از ثبت پنج موقوفه جدید در سامانه موقوفات به ارزش بیش از شش میلیارد و هشتصد و نود میلیون تومان در این شهرستان خبر داد.

ثبت ۶ میلیارد وقف جدید در نجف آباد

صدا و سیما: رییس اوقاف و امور خیریه  نجف آباد از ثبت پنج موقوفه جدید در سامانه موقوفات به ارزش بیش از شش میلیارد و هشتصد و نود میلیون تومان در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام روح الله بیدرام گفت: این موقوفه ها را واقفان علی حمیدی، عبدالله لطفی کهریزسنگی، طاهره و طیبه لطفی کهریزسنگی و محمدرضا طالبی به نیت مسجد و حسینیه و مجموعه فرهنگی مذهبی وقف کرده اند.

وقف برای نیازمندان ثبت 6 میلیارد وقف جدید در نجف آباد ثبت 6 میلیارد وقف جدید در نجف آباد        300x225

وقف