جدید ترین حمله به دو قلوهای صفا با هوشیاری مردم ناکام ماند
جدید ترین حمله به دو قلوهای صفا با هوشیاری مردم ناکام ماند

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نجف آباد نیوز جدید ترین اقدام مالکین خصوصی برجهای دوقلوی مسجد صفا، برای تخریب بخشی از برج غربی و انجام ساخت و سازهای جدید در آن با هوشیاری مردم و اطلاع موضوع به دوستداران میراث فرهنگی و دستگاه های مسئول طی روزهای اخیر ناکام ماند. در این اتفاق مالکین […]

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نجف آباد نیوز جدید ترین اقدام مالکین خصوصی برجهای دوقلوی مسجد صفا، برای تخریب بخشی از برج غربی و انجام ساخت و سازهای جدید در آن با هوشیاری مردم و اطلاع موضوع به دوستداران میراث فرهنگی و دستگاه های مسئول طی روزهای اخیر ناکام ماند.

در این اتفاق مالکین با تخلیه شن و سیمان و آوردن پیکو قصد تخریب بخشی از بنای موجود و اضافه کردن ساختی جدید را داشتند که با حضور و همکاری به موقع واحد اجرائیات شهرداری،یگان حفاظت  میراث فرهنگی و نیروی انتظامی در اجرای قصد خود ناموفق بودند.

این افراد نیز پس از بازداشت توسط ماموران نیروی انتظامی به نزدیک ترین کلانتری منتقل شدند تا سیر مراحل قانونی لازم در مورد آنها اجرا شود.

لازم به ذکر است مالکین خصوصی برجهای دوقلو مسجد صفا در ماههای اخیر با وجود ابراز تمایل شهرداری و بخش خصوصی جهت خرید این اثر منحصر به فرد در کشور با طرح قیمت چندین برابری نسبت به قیمت کارشناسی شده حاضر به انجام این کار نشده اند و در چندین مرحله اقدام به تخریب و یا تغییر کاربری بخش های از این اثر زیبا کرده اند.