حسینیه اعظم نجف آباد؛ یادگاری از دوران قاجار
حسینیه اعظم نجف آباد؛ یادگاری از دوران قاجار

حسینیه اعظم واقع در خیابان شریعتی، کوچه فرمانداری است. نام قدیم حسینیه قبرستان کهنه بوده است؛ با توجه به نوع معماری و با استناد به کتیبه¬های موجود در ستون¬های سنگی و برخی تزیینات کاشی¬کاری بنای مذکور در اواخر قاجار رخ داده است و در دوران پهلوی الحاقاتی داشته است. حسینیه در زمینی تقریباً مستطیل شکل […]

حسینیه اعظم واقع در خیابان شریعتی، کوچه فرمانداری است. نام قدیم حسینیه قبرستان کهنه بوده است؛ با توجه به نوع معماری و با استناد به کتیبه¬های موجود در ستون¬های سنگی و برخی تزیینات کاشی¬کاری بنای مذکور در اواخر قاجار رخ داده است و در دوران پهلوی الحاقاتی داشته است.

حسینیه در زمینی تقریباً مستطیل شکل در جهت اصلی شرقی- غربی قرار گرفته است. دارای یک حیاط مرکزی در وسط و رواقی در پیرامون چهار طرف حیات می¬باشد. شبستان موجود در بدنه غربی مهمترین فضای سرپوشیده حسینیه است که از ۲ ردیف ۷تایی ستون سنگی با سرستون و پاستون کار شده و ستون¬ها ازنظر شکل معماری منحصر به فرد هستند.

مساحت حسینیه قدیم در حدود ۳ هزار متر مربع بوده که با اضافه شدن قسمت جدید به بیش از ۴۲۰۰ متر مربع افزایش پیدا کرده است.

چهار تویزه نیم دایره¬ای بر روی هر چهار ستون، بار سقف گنبدی شکل را در هر نقطه بین چهار ستون به پایه¬های سنگی منتقل می¬کند. بر روی کاشی‌های وقف‌ناﻣﮥ نصب در حسینیه، از حاج مصطفی سلیمانی و عبدالحسین رضاییان، به‌عنوان بانی ساخت این حسینیه نام برده شده است.

این بنا در ۱۵ آبان ۸۴ به شماره ۱۳۶۱۹در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.