دبیرستان منتظری نجف آباد با ۲۳۴ شهید بیشترین تعداد دانش آموز شهید کشور از یک واحد آموزشی را به خود اختصاص داده و بعد از آن مدرسه امام صادق قم با ۱۶۰ و مدرسه سلمان فارسی تهران با ۱۵۷ شهید قرار دارند.

دبیرستانی در نجف آباد با ۲۳۴ شهید

دبیرستان منتظری نجف آباد با ۲۳۴ شهید بیشترین تعداد دانش آموز شهید کشور از یک واحد آموزشی را به خود اختصاص داده و بعد از آن مدرسه امام صادق قم با ۱۶۰ و مدرسه سلمان فارسی تهران با ۱۵۷ شهید قرار دارند.

فارس: در مجموع طی مبارزات دوران انقلاب و دفاع مقدس، بیش از ۳۵ هزار دانش آموز شهید شده اند که از این تعداد ۲ هزار نفر دختر و بقیه پسر بوده اند. ۲۵۳ دانش آموز طی  شصت و پنج نوبت بمباران های هوایی رژیم بعث شهید شدند، ۹۵ نفر در انقلاب و بقیه در طول دوران دفاع مقدس.

دبیرستان منتظری نجف آباد در ابتدا به نام مرحوم آیت الله منتظری شناخته می شد ولی بعد از قضایای مربوط به قائم مقام رهبری، تابلوی آن به نام فرزندش شهید محمد منتظری تغییر داده شد.

نجف آباد در مجموع ۷۳۰ دانش آموز شهید دارد که این تعداد یک سوم کل شهدای دانش آموز استان را به خود اختصاص داده است.

از این دبیرستان که در انتهای خیابان ۱۵ خرداد شمالی واقع شده به نام شهیدستان ایران نیز نام برده می شود.

(تصاویر مربوط به مراسم نواختن زنگ مهر در این دبیرستان در  سال ۹۳ است)

دبیرستان آیت الله منتظری نجف آباد دبیرستانی در نجف آباد با 234 شهید دبیرستانی در نجف آباد با 234 شهید                5 300x211

دبیرستان آیت الله منتظری نجف آباد

دبیرستانی در نجف آباد با ۲۳۴ شهید