درآمد خورشیدی+ تصاویر

– در شرایطی که تولید برق آبی محدود شده و برخی معاهدات بین المللی نیز دست ایران را برای استفاده از سوخت های فسیلی در تولید برق تا حدود زیادی بسته، استفاده از منابع پاک در تولید برق، توجیه خوبی پیدا کرده. – در میان این منابع از باد تا انرژی خطوط انتقال آب و … ادامه خواندن درآمد خورشیدی+ تصاویر