درخشش دختران ووشوکار نجف آباد در قهرمانی کشور
درخشش دختران ووشوکار نجف آباد در قهرمانی کشور
ورزش و جوانان نجف آباد: در رقابت های ووشو قهرمانی دانشجویان کشور که طی روزهای اخیر به میزبانی دانشگاه آزاد نجف آباد برگزار شد، دختران ووشوکار نجف آباد در قالب تیم دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد به مربیگری آسیه امامی موفق به کسب 1 مقام دوم و 3 مقام سوم شدند.

درخشش دختران ووشوکار نجف آباد در قهرمانی کشور

ورزش و جوانان نجف آباد: در رقابت های ووشو قهرمانی دانشجویان کشور که طی روزهای اخیر به میزبانی دانشگاه آزاد نجف آباد برگزار شد، دختران ووشوکار نجف آباد در قالب تیم دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد به مربیگری آسیه امامی موفق به کسب ۱ مقام دوم و ۳ مقام سوم شدند.

فاطمه احمدی در ۵۶ کیلو به مقام دوم دست پیدا کرد و بهار طاهری و زهرا بهزادی در اوزان ۵۲ و ۷۰ کیلوگرم دو مقام سوم به دست آوردند.

درخشش دختران ووشوکار نجف آباد در قهرمانی کشور

درخشش دختران ووشوکار نجف آباد در قهرمانی کشور

درخشش دختران ووشوکار نجف آباد در قهرمانی کشور