آنا: مهسا شریفی دانش‌آموز سمای دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد در چهارمین دوره مسابقات پاسداشت زبان و ادبیات فارسی با موضوع «سعدی‌شناسی در رشته درست‌خوانی حکایات» مقطع دوره دوم متوسطه، رتبه دوم کشوری را کسب کرد.

درخشش سمای نجف‌آباد در مسابقات پاسداشت زبان فارسی‎

آنا: مهسا شریفی دانش‌آموز سمای دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد در چهارمین دوره مسابقات پاسداشت زبان و ادبیات فارسی با موضوع «سعدی‌شناسی در رشته درست‌خوانی حکایات» مقطع دوره دوم متوسطه، رتبه دوم کشوری را کسب کرد.

مبینا ابراهیم‌زاده دیگر دانش‌آموز سمای نجف‌آباد در رشته درست‌خوانی حکایات این دوره از مسابقات در مقطع دوره اول متوسطه موفق شد رتبه دوم کشوری را به‌دست آورد.

چهارمین دوره مسابقات پاسداشت زبان و ادبیات فارسی با موضوع سعدی‌شناسی(گلستان و بوستان سعدی) در حوزه مدارس سما و در سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم با حضور بیش از ۱۵۰ دانش‌آموز سمایی در مرحله کشوری و با محورهای درست‌خوانی، حفظ و معنی حکایات و ابیات گلستان سعدی برگزار شد.

مدارس سما نجف آباد

مدارس سما نجف آباد

درخشش سمای نجف‌آباد در مسابقات پاسداشت زبان فارسی‎