روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان: جمعی از هنرمندان خوشنویس نجف آباد در «جشنواره ملی خط نستعلیق تبریز» که با موضوع «اشعار استاد شهریار» و به همت ستاد برگزاری کنگره ملی استاد شهریار برگزار شده بود، حائز رتبه برتر شدند.

درخشش هنرمندان نجف آباد در جشنواره خوشنویسی تبریز

روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان: جمعی از هنرمندان خوشنویس نجف آباد در «جشنواره ملی خط نستعلیق تبریز» که با موضوع «اشعار استاد شهریار» و به همت ستاد برگزاری کنگره ملی استاد شهریار برگزار شده بود، حائز رتبه برتر شدند.

سید حسن لوح موسوی رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نجف آباد گفت: استاد احمد احمدی به عنوان برگزیده و مجتبی شریفی و زهرا وثوقیان نیز به عنوان اثر شایسته تجلیل شناخته شدند.

خوشنویسی درخشش هنرمندان نجف آباد در جشنواره خوشنویسی تبریز درخشش هنرمندان نجف آباد در جشنواره خوشنویسی تبریز                  300x245

خوشنویسی

درخشش هنرمندان نجف آباد در جشنواره خوشنویسی تبریز