باشگاه خبرنگاران جوان: فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد اظهار داشت: ماموران پلیس فتای شهرستان نجف آباد با اشرافیت کامل بر فضای مجازی مطلع شدند افرادی دربسترفضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اقدام به برهم زدن امنیت روانی مردم و دعوت و تشویق آن‌ها به شرکت در تجمعات غیر قانونی می‌کنند.

دستگیری سه عامل تشویق به تجمع در نجف آباد

باشگاه خبرنگاران جوان: فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد اظهار داشت: ماموران پلیس فتای شهرستان نجف آباد با اشرافیت کامل بر فضای مجازی مطلع شدند افرادی دربسترفضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اقدام به برهم زدن امنیت روانی مردم و دعوت و تشویق آن‌ها به شرکت در تجمعات غیر قانونی می‌کنند.

محمد حسین باباکلانی افزود: پس از انجام یک سری اقدامات تخصصی سه نفر ازعاملان اصلی تحریک مردم شناسایی و  سه گروه از ماموران مجرب پس از شناسایی دقیق مخفیگاه متهمان وارد عمل شدند و طی سه عملیات جداگانه هر سه متهم را دستگیر کردند.

سرهنگ باباکلانی ادامه داد: متهمان که به فریب، ترغیب و تشویق مردم برای شرکت در تجمعات غیر قانونی در فضای مجازی اعتراف کردند برای اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

فرمانده نیروی انتظامی دستگیری سه عامل تشویق به تجمع در نجف آباد دستگیری سه عامل تشویق به تجمع در نجف آباد                  300x200

باباکلانی فرمانده نیروی انتظامی