دکتر شهید نجف آباد شنبه تشییع خواهد شد
دکتر شهید نجف آباد شنبه تشییع خواهد شد

پیکر مطهر شهید  عباسعلی جوزی آزاده جانباز نجف آباد، شنبه در نجف آباد تشییع خواهد شد. به دنبال انتقال پیکر این آزاده شهید در اوایل هفته جاری به تهران،پس از انجام آزمایشات مختلف،مراسم تشییع جنازه وی شنبه ۳ بهمن ماه در نجف آباد برگزار خواهد شد زمان دقیق و  مکان تشییع نیز به زودی اعلام […]

پیکر مطهر شهید  عباسعلی جوزی آزاده جانباز نجف آباد، شنبه در نجف آباد تشییع خواهد شد.

به دنبال انتقال پیکر این آزاده شهید در اوایل هفته جاری به تهران،پس از انجام آزمایشات مختلف،مراسم تشییع جنازه وی شنبه ۳ بهمن ماه در نجف آباد برگزار خواهد شد

زمان دقیق و  مکان تشییع نیز به زودی اعلام خواهد شد.