راهپیمایی روز قدس ۱۴۰۲ در نجف آباد+تصاویر
راهپیمایی روز قدس ۱۴۰۲ در نجف آباد+تصاویر
خبرگزاری ایمنا و چند خبرگزاری دیگر، از دریچه دوربین رضا قلیچ خانی، بخش هایی از راهپیمایی روز قدس سال 1402 در شهر نجف آباد را به تصویر کشیده است.

راهپیمایی روز قدس ۱۴۰۲ در نجف آباد+تصاویر

خبرگزاری ایمنا و چند خبرگزاری دیگر، از دریچه دوربین رضا قلیچ خانی، بخش هایی از راهپیمایی روز قدس سال ۱۴۰۲ در شهر نجف آباد را به تصویر کشیده است.

اجرای چندین گروه سرود، برنامه نمایش و ایستگاه های ثابت ویژه دادن شعار، از جمله امتیازات راهپیمایی امسال بودند که مثل یکی دو سال اخیر، کیفیت برگزاری چنین برنامه هایی را در نجف آباد با همکاری بسیج، شهرداری و دیگر ارگان های دولتی و مجموعه های مردمی، افزایش قابل توجهی داده اند.

 

راهپیمایی روز قدس ۱۴۰۲ در نجف آباد+تصاویر