کارخانه دار: رضا و مرتضی رستگار جواهری که نزدیک به یکصد معدن مختلف در سطح کشور راه اندازی کرده بودند، مالک معدن سورمه در کوه های شمال غرب این شهر محسوب می شوند.

راه اندازی معدن سورمه نجف آباد توسط ۲برادر+تصاویر

کارخانه دار: رضا و مرتضی رستگار جواهری که نزدیک به یکصد معدن مختلف در سطح کشور راه اندازی کرده بودند، مالک معدن سورمه در کوه های شمال غرب این شهر محسوب می شوند.

برادران رستگار که در اصفهان به دنیا آمده بودند، در دوران زندگی کاری خود بانی و شریک تعداد زیادی از کاخانه‌های صنعتی از جمله گروه صنعتی رنا، شرکت زامیاد و شرکت بریجستون بودند.

با پیروزی انقلاب و به رغم اینکه برادران رستگار هیچ ارتباطی با شاه و دربار نداشتند و اصلا تصور نمی‌کردند که برای آنها و واحدهای صنعتی و معدنی‌شان مشکلی پیش بیاید اما با ملتهب شدن فضای داخلی، رضا رستگار برادر بزرگ‌تر یک ماه زندانی شد. با آزادی رضا رستگار برادران تصمیم گرفتند که کشور را ترک کنند؛ رضا به انگلستان و مرتضی به کانادا رفت. آنها تا پایان عمرشان در خارج از کشور زندگی کردند و در نهایت مرتضی در دی‌ماه سال ۱۳۷۷ و رضا در ۱۳۷۸ فوت کردند.

یکی از برادران رستگار جواهری موسس معدن سورمه نجف آباد

یکی از برادران رستگار جواهری موسس معدن سورمه نجف آباد

نجف آباد نیوز: تصاویر زیر مربوط به تمرین سگ های زنده یاب ایرانی و آلمانی در محل معدن متروکه سورمه در آبان ۹۷ است. این معدن سرب، پتانسیل تبدیل به یک جاذبه گردشگری منحصر به فرد را دارد.

راه اندازی معدن سورمه نجف آباد توسط ۲برادر+تصاویر

تمرین سگ های زنده یاب ایرانی و آلمانی در محدوده معدن سورمه نجف آباد
تمرین سگ های زنده یاب ایرانی و آلمانی در محدوده معدن سورمه نجف آباد
تمرین سگ های زنده یاب ایرانی و آلمانی در محدوده معدن سورمه نجف آباد
تمرین سگ های زنده یاب ایرانی و آلمانی در محدوده معدن سورمه نجف آباد
تمرین سگ های زنده یاب ایرانی و آلمانی در محدوده معدن سورمه نجف آباد
تمرین سگ های زنده یاب ایرانی و آلمانی در محدوده معدن سورمه نجف آباد
تمرین سگ های زنده یاب ایرانی و آلمانی در محدوده معدن سورمه نجف آباد
تمرین سگ های زنده یاب ایرانی و آلمانی در محدوده معدن سورمه نجف آباد
تمرین سگ های زنده یاب ایرانی و آلمانی در محدوده معدن سورمه نجف آباد
تمرین سگ های زنده یاب ایرانی و آلمانی در محدوده معدن سورمه نجف آباد
تمرین سگ های زنده یاب ایرانی و آلمانی در محدوده معدن سورمه نجف آباد
تمرین سگ های زنده یاب ایرانی و آلمانی در محدوده معدن سورمه نجف آباد
تمرین سگ های زنده یاب ایرانی و آلمانی در محدوده معدن سورمه نجف آباد
تمرین سگ های زنده یاب ایرانی و آلمانی در محدوده معدن سورمه نجف آباد
تمرین سگ های زنده یاب ایرانی و آلمانی در محدوده معدن سورمه نجف آباد
تمرین سگ های زنده یاب ایرانی و آلمانی در محدوده معدن سورمه نجف آباد
تمرین سگ های زنده یاب ایرانی و آلمانی در محدوده معدن سورمه نجف آباد
تمرین سگ های زنده یاب ایرانی و آلمانی در محدوده معدن سورمه نجف آباد
تمرین سگ های زنده یاب ایرانی و آلمانی در محدوده معدن سورمه نجف آباد
تمرین سگ های زنده یاب ایرانی و آلمانی در محدوده معدن سورمه نجف آباد
تمرین سگ های زنده یاب ایرانی و آلمانی در محدوده معدن سورمه نجف آباد
تمرین سگ های زنده یاب ایرانی و آلمانی در محدوده معدن سورمه نجف آباد
تمرین سگ های زنده یاب ایرانی و آلمانی در محدوده معدن سورمه نجف آباد
تمرین سگ های زنده یاب ایرانی و آلمانی در محدوده معدن سورمه نجف آباد
تمرین سگ های زنده یاب ایرانی و آلمانی در محدوده معدن سورمه نجف آباد
تمرین سگ های زنده یاب ایرانی و آلمانی در محدوده معدن سورمه نجف آباد
تمرین سگ های زنده یاب ایرانی و آلمانی در محدوده معدن سورمه نجف آباد
تمرین سگ های زنده یاب ایرانی و آلمانی در محدوده معدن سورمه نجف آباد
تمرین سگ های زنده یاب ایرانی و آلمانی در محدوده معدن سورمه نجف آباد
تمرین سگ های زنده یاب ایرانی و آلمانی در محدوده معدن سورمه نجف آباد
تمرین سگ های زنده یاب ایرانی و آلمانی در محدوده معدن سورمه نجف آباد
تمرین سگ های زنده یاب ایرانی و آلمانی در محدوده معدن سورمه نجف آباد
تمرین سگ های زنده یاب ایرانی و آلمانی در محدوده معدن سورمه نجف آباد
تمرین سگ های زنده یاب ایرانی و آلمانی در محدوده معدن سورمه نجف آباد
تمرین سگ های زنده یاب ایرانی و آلمانی در محدوده معدن سورمه نجف آباد
تمرین سگ های زنده یاب ایرانی و آلمانی در محدوده معدن سورمه نجف آباد