تسنیم: نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس از طرح جدید مجلس برای هدفمندکردن حمایت های معیشتی از طریق اصلاح سازوکارهای شناسایی مشمولان خبر داد.

رتبه بندی یارانه ها بر اساس دهک های درآمدی

تسنیم: نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس از طرح جدید مجلس برای هدفمندکردن حمایت های معیشتی از طریق اصلاح سازوکارهای شناسایی مشمولان خبر داد.

ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد در مجلس در تشریح طرح جدید مجلس برای هدفمندکردن حمایت های معیشتی از طریق اصلاح سازوکارهای شناسایی مشمولان و رتبه‌بندی خانوار جهت پرداخت یارانه‌های حمایتی، عنوان کرد: براساس این طرح خانوار ایرانی را براساس پرسش‌نامه ای که خودشان طبق درآمد، هزینه و دارایی اعلام می کنند و انجام صحت‌سنجی توسط بانک‌های اطلاعاتی به ۱۰ دهک تقسیم و به هر خانوار یک رتبه اختصاص می‌یابد و پس از این یارانه‌های حمایتی نقدی و غیر نقدی با این رتبه بندی تقسیم و توزیع می‌شود.

ابوالفضل ابوترابی رتبه بندی یارانه ها بر اساس دهک های درآمدی رتبه بندی یارانه ها بر اساس دهک های درآمدی                  1

ابوالفضل ابوترابی

رتبه بندی یارانه ها بر اساس دهک های درآمدی