نجف آباد بعد از اصفهان و کاشان، سومین شهر استان از لحاظ آمار تصادفات موتوری است. بیشتر کشته شدگان این حوادث را مردان ۱۸ تا ۲۵ ساله تشکیل داده و افراد مسن نیز بیشترین سهم را عابرین فوتی در جریان تصادف موتورها را به خود اختصاص داده اند.

رتبه سوم نجف آباد در تصادفات موتوری

نجف آباد بعد از اصفهان و کاشان، سومین شهر استان از لحاظ آمار تصادفات موتوری است. بیشتر کشته شدگان این حوادث را مردان ۱۸ تا ۲۵ ساله تشکیل داده و افراد مسن نیز بیشترین سهم را عابرین فوتی در جریان تصادف موتورها را به خود اختصاص داده اند.

ذاکر نیوز: رییس پلیس راهور استان گفت:‌عدم عبور از پل عابر پیاده و کاهش دید در شب‌  از مهمترین عوامل تصادف عابران پیاده است.

رضا رضایی با اشاره به ایجاد و راه‌اندازی طرح «خیابان سبز» در اصفهان تصریح کرد: برنامه ریزی‌های طرح انجام شده و پلیس برای اجرایی شدن آن آمادگی کامل دارد.

رضایی خاطرنشان کرد: تعیین نقاط ایستگاه‌ها، علایم و خط کشی‌ها ازجمله زیرساخت‌هاست که باید تامین شود تا شهروندان خود را به مرور با این طرح وفق دهند و در دیگر نقاط شهری اجرا شود.

تصادف در نجف آباد رتبه سوم نجف آباد در تصادفات موتوری رتبه سوم نجف آباد در تصادفات موتوری 1574485370 B1hR5 300x200

تصادف در نجف آباد

رتبه سوم نجف آباد در تصادفات موتوری