رتبه سوم واحد نجف آباد در میان دانشگاه های آزاد اسلامی کشور
رتبه سوم واحد نجف آباد در میان دانشگاه های آزاد اسلامی کشور

در جدیدترین نتایج اعلام شده توسط موسسه جهانی وبومتریکس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد با ارتقای قابل توجه جایگاه، نسبت به سال های گذشته، به رتبه سوم درمیان دانشگاه های آزاد اسلامی دست یافت. رتبه بندی وبومتریک شاخصی است برای رتبه بندی وب سایت های دانشگاه ها و مراکز علمی، آموزشی و تحقیقاتی دنیا […]

در جدیدترین نتایج اعلام شده توسط موسسه جهانی وبومتریکس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد با ارتقای قابل توجه جایگاه، نسبت به سال های گذشته، به رتبه سوم درمیان دانشگاه های آزاد اسلامی دست یافت.

رتبه بندی وبومتریک شاخصی است برای رتبه بندی وب سایت های دانشگاه ها و مراکز علمی، آموزشی و تحقیقاتی دنیا که توسط آزمایشگاه سایبرمتریک (CINDOC) واحدی از انجمن ملی تحقیقات اسپانیا تهیه شده است.
وبومتریک دانشگاه های دنیا را بر اساس اطلاعات مبتنی بر وب آنها سالیانه دو بار در دی ماه و تیر ماه تحلیل می کند. رتبه بندی وبومتریک متشکل از یک پایگاه داده شامل ۱۵۰۰۰ دانشگاه و بیش از ۵۰۰۰ موسسه و مرکز تحقیقاتی می باشد.
۸۰۰۰دانشگاه اول در رتبه بندی وبومتریک مشخص شده و دانشگاه های دیگر نیز در رتبه بندی محلی و جزئی تر آمده است.
بنابر گزارش سال ۲۰۱۴ این موسسه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در میان دانشگاه های آزاد اسلامی، در رتبه ۳۴ و در میان دانشگاه های سراسر کشور در رتبه ۱۳۰ قرار گرفته بود. اما در گزارش جدید این موسسه شاهد ارتقای رتبه ی دانشگاه هستیم.
بنابر گزارش جدید سال ۲۰۱۵ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد رتبه ی سوم در میان دانشگاه های آزاد اسلامی، رتبه ی ۴۳ از بین ۶۰۴ دانشگاه و موسسه آموزش عالی در سراسر کشور و نیز رتبه ۲۹۸۷ از بین ۱۵۰۰۰ دانشگاه در سراسر دنیا را کسب نموده است.

منبع خبر:imna.ir