دانشگاه پیام نور نجف آباد امسال به مناسبت روز دانشجو، جشنی گرفت که در بخشی از آن برنامه موسیقی زنده گنجانده شده بود. گروهی بر روی جایگاه لب خوانی کرده و دانشجویان دختر نیز در کنار پسران دست زده و بعضا حرکات موزون انجام دادند. سال گذشته نیز پسران یکی دیگر از دانشگاه های نجف آباد، اقدام مشابهی داشتند.

رقص دخترانه در دانشگاه پیام نور نجف آباد

دانشگاه پیام نور نجف آباد امسال به مناسبت روز دانشجو، جشنی گرفت که در بخشی از آن برنامه موسیقی زنده گنجانده شده بود. گروهی بر روی جایگاه لب خوانی کرده و دانشجویان دختر نیز در کنار پسران دست زده و بعضا حرکات موزون انجام دادند. سال گذشته نیز پسران یکی دیگر از دانشگاه های نجف آباد، اقدام مشابهی داشتند.

این حرکت در شرایطی صورت گرفته که با مدیریت صورت گرفته در بزرگترین شهر، دیگر شاهد تکرار اتفاقات سال گذشته نبودیم ولی این بار نوبت به دانشگاه پیام نور رسید. دانشگاهی که پیش از این هم خبر پاک کردن پرچم آمریکا و اسرائیل در آن، حواشی قابل توجهی پیدا کرده بود.

دوستان اگر قید خیلی چیزها را زده اند، به خودشان و دستگاه های نظارتی مربوطه ولی خواهشا این جور برنامه ها تون رو با یه اسم دیگه برگزار کنید و روز دانشجو را خراب نکنید.

واکنش تشکل های پیام نور به جشن روز دانشجو در نجف آباد

روز دانشجو، نماد ایستادگی منتخبان این ملت شجاع در برابر مستکبران است و نباید جوری برنامه برگزار کنیم که از این روز همه چیز در ذهن مان بماند به جز آرمان های ناب دانشجویی.

آقایون مسئول! دانشجو برایتان پول می آورد و به احتمال زیاد کاری با هنجار شکنان نخواهید داشت ولی لااقل هزینه سوء مدیریت ها و بی توجهی های خود را از جایی غیر از حریم مقدس دانشگاه و دانشجو پرداخت کنید. تقید به ارزش ها، فقط با حرف و شعار عملی نخواهد شد.

دانشگاه پیام نور رقص دخترانه در دانشگاه پیام نور نجف آباد رقص دخترانه در دانشگاه پیام نور نجف آباد                300x204

دانشگاه پیام نور

رقص دخترانه در دانشگاه پیام نور نجف آباد